Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 Capelle uit de coalitie

Vandaag bleek een voorstel van D66 om de gemeenten Krimpen en Capelle op een lijn te houden in het dossier van de openbaar onderwijsorganisatie BLICK voor de coalitiegenoten Leefbaar Capelle en de VVD niet acceptabel. De gemeente Krimpen heeft inmiddels laten weten het aanbod van de commissaris van de Koning te aanvaarden.
 
Zeker omdat BLICK tot op heden weigert medewerking te verlenen aan een eenzijdig onderzoek is gezamenlijk optrekken van Capelle en Krimpen voor D66 de enige begaanbare weg om de situatie rond BLICK te verbeteren. Voor D66 is de weg om als gemeente Capelle eenzijdig een onderzoek te starten niet aanvaardbaar. Josien van Cappelle treedt terug als wethouder.
Pieter Holkamp, fractievoorzitter van D66 Capelle zegt: “In het belang van goed onderwijs is het belangrijk dat we snel tot oplossingen komen. Het feit dat op deze wijze BLICK wel meewerkt aan een onderzoek betekent dat we dit de enige mogelijkheid achten om uit een impasse te geraken.”
D66 wil snel duidelijkheid over de situatie binnen BLICK. De signalen die vanuit deze organisatie, de directeuren en de medezeggenschap komen wijzen op problemen die snel moeten worden opgelost. De relatie tussen deze onderwijsorganisatie en de gemeenten moet ook sterk verbeteren. Tot de door BLICK aangevraagde interventie van de commissaris van de Koning was eigenlijk iedereen het er ook over eens dat een gedegen onderzoek hier een bijdrage aan zou leveren. Door het aanbod van de commissaris ontstond een nieuwe situatie. Het aanbod van de commissaris om een bemiddelaar te benoemen die begint met een analyse van de situatie zou voor D66 een eerste stap kunnen zijn. Naast de relationele problemen tussen de gemeenten en BLICK wil D66 dat ook de interne organisatie van BLICK onderdeel zou uitmaken van het onderzoek.
Voor D66 is het van groot belang dat beide gemeenten gezamenlijk optrekken, zij zijn immers samen verantwoordelijk voor BLICK. Door eenzijdig als gemeente Capelle een extern onderzoek te beginnen zoals LC en VVD willen,  wordt het vinden van werkbare oplossingen heel lastig, omdat voor belangrijke beslissingen beide gemeenten moeten instemmen.
In de afgelopen jaren is met Josien van Cappelle veel bereikt op het gebied van onderwijs. De onderwijshuisvesting in Fascinatio wordt verbeterd en er ligt een nieuw plan om 17 miljoen te investeren in de huisvesting van het primair onderwijs.
Gepubliceerd op 29-01-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018