Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 april 2016
Van de wethouder: aandacht voor sport

Van de wethouder: aandacht voor sport

Recent heb ik een “kennismakingsrondje” met onze nieuwe burgemeester Peter Oskam langs diverse sportverenigingen gemaakt. Kernboodschap van de verenigingen: Capelle heeft prachtige accommodaties! Ook de binnensportaccommodaties zijn uitstekend, ik was met name ook verrast over de nieuwe uitstraling van sporthal Oostgaarde. Sinds ongeveer een jaar is VCN, de volleybalvereniging, verantwoordelijk voor de kantine, en Sportief Capelle…

Bekijk nieuwsbericht

D66 congres op Papendal

Op 16 april bezocht een deel van de fractie het congres van D66. Ditmaal was het op ons nationale sportcentrum Papendal. Een ruime, mooie en groene locatie. Zoals altijd was het weer prima georganiseerd, met goede parkeergelegenheid, overzichtelijke ontvangst met koffie en thee, duidelijke bewegwijzering en een heldere congreskrant met alle informatie. …

Bekijk nieuwsbericht

Welzijnswerk 2017 (vervolg)

In de nieuwsbrief van 15 februari 2016 is uitgebreid informatie opgenomen over het onderwerp welzijnswerk 2017. Deze informatie was gebaseerd op de door de kwartiermaker welzijnswerk uitgebrachte tussenrapportage en de procedurele en inhoudelijke behandeling hiervan. De informatie werd afgesloten met de aankondiging: wordt vervolgd. Hierbij dan ook de laatste stand van zaken. …

Bekijk nieuwsbericht

Capsloc

Capsloc is, zoals bekend mag worden verondersteld, de jongerenvoorziening van Capelle aan den IJssel. De ervaring leert dat met Capsloc altijd wel iets aan de hand is, dat Capsloc veelvuldig onderwerp van discussie is. Vanaf de ontstaansgeschiedenis tot aan de dag van vandaag. In deze nieuwsbrief zijn de meest recente ontwikkelingen aan de orde. …

Bekijk nieuwsbericht
maandag 15 februari 2016

Meer stembureaus in Capelle

D66 wil dat zoveel mogelijk Capellenaren hun stem laten horen tijdens het referendum op 6 april en dat moet hen dus makkelijk worden gemaakt. Daarom heeft de fractie van D66 tijdens de vergadering van de commissie BVM op 26 januari het college van B en W gevraagd om het referendum beter te faciliteren. Dit referendum…

Bekijk nieuwsbericht

Gebiedsvisie Landelijk Capelle

In januari is de gebiedsvisie Landelijk Capelle voor de eerste maal onderwerp van bespreken geweest. Het plangebied beslaat het gebied tussen de Abram van Rijckevorselweg en de Bermweg inclusief de bebouwing aan de noordzijde, de Prins Alexanderlaan en Klaas Klinkertweg. Hierbij is er speciale aandacht voor de ’s-Gravenweg en het deel rondom de Kanaalweg. …

Bekijk nieuwsbericht

Welzijnswerk 2017

In oktober 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het scenario uit te werken waarin het welzijnswerk, met uitzondering van Capsloc, met ingang van januari  2017 wordt uitgevoerd door een gemeentelijke stichting. Aan een zogenaamde kwartiermaker welzijnswerk 2017 werd de opdracht gegeven om de consequenties van het oprichten van…

Bekijk nieuwsbericht

Van de Wethouder

In deze ‘van de wethouder’ de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam: Vorig jaar zomer is de nieuwe duurzaamheidsagenda vastgesteld door de gemeenteraad. Kern van deze agenda is dat de gemeente niet langer alleen een voorbeeldfunctie heeft op het gebied van duurzaamheid (denk aan de gemeentelijke elektrische auto’s, de groene gemeentewerf),…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 19 december 2015

Huisvesting en integratie statushouders

Het aantal vluchtelingen en asielzoekers dat naar Europa komt is het laatste half jaar sterk gestegen. Het is een humanitaire ramp waarvan de oorzaak en oplossing op geopolitieke schaal moeten worden gezocht. Voor D66 Capelle staat voorop dat iedereen zo goed mogelijk moet worden geholpen. De gemeente moet daarbij vooral doen wat de gemeente goed…

Bekijk nieuwsbericht
Van de wethouder

Van de wethouder

In deze “van de wethouder” de laatste ontwikkelingen op het gebied van cultuur, onderwijs en onderwijshuisvesting. Cultuur In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat extra budget beschikbaar zal zijn voor nieuwe culturele initiatieven. Tijdens de eerste ronde spreekuren over de culturele initiatieven in 2016 zijn diverse mooie ideeën besproken. Met de indieners hebben…

Bekijk nieuwsbericht