Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 februari 2016

Gebiedsvisie Landelijk Capelle

In januari is de gebiedsvisie Landelijk Capelle voor de eerste maal onderwerp van bespreken geweest. Het plangebied beslaat het gebied tussen de Abram van Rijckevorselweg en de Bermweg inclusief de bebouwing aan de noordzijde, de Prins Alexanderlaan en Klaas Klinkertweg. Hierbij is er speciale aandacht voor de ’s-Gravenweg en het deel rondom de Kanaalweg. …

Bekijk nieuwsbericht

Welzijnswerk 2017

In oktober 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het scenario uit te werken waarin het welzijnswerk, met uitzondering van Capsloc, met ingang van januari  2017 wordt uitgevoerd door een gemeentelijke stichting. Aan een zogenaamde kwartiermaker welzijnswerk 2017 werd de opdracht gegeven om de consequenties van het oprichten van…

Bekijk nieuwsbericht

Van de Wethouder

In deze ‘van de wethouder’ de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam: Vorig jaar zomer is de nieuwe duurzaamheidsagenda vastgesteld door de gemeenteraad. Kern van deze agenda is dat de gemeente niet langer alleen een voorbeeldfunctie heeft op het gebied van duurzaamheid (denk aan de gemeentelijke elektrische auto’s, de groene gemeentewerf),…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 19 december 2015

Huisvesting en integratie statushouders

Het aantal vluchtelingen en asielzoekers dat naar Europa komt is het laatste half jaar sterk gestegen. Het is een humanitaire ramp waarvan de oorzaak en oplossing op geopolitieke schaal moeten worden gezocht. Voor D66 Capelle staat voorop dat iedereen zo goed mogelijk moet worden geholpen. De gemeente moet daarbij vooral doen wat de gemeente goed…

Bekijk nieuwsbericht
Van de wethouder

Van de wethouder

In deze “van de wethouder” de laatste ontwikkelingen op het gebied van cultuur, onderwijs en onderwijshuisvesting. Cultuur In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat extra budget beschikbaar zal zijn voor nieuwe culturele initiatieven. Tijdens de eerste ronde spreekuren over de culturele initiatieven in 2016 zijn diverse mooie ideeën besproken. Met de indieners hebben…

Bekijk nieuwsbericht

Ontwikkelingen Capelle,

Veel inwoners van Capelle weten het inmiddels: er gaat de komende periode het één en ander veranderen aan hoe de stad eruit ziet. En D66 vindt dit een positieve ontwikkeling. Bij de vele partijen die nodig zijn om Capelle verder te ontwikkelen heerst een positieve stemming. Op dit moment liggen er een…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 1 december 2015

D66 Capelle tevreden over nieuw parkeerbeleid

D66 Capelle is tevreden over het voorgestelde nieuwe gemeentelijke parkeerbeleid. Veel Capellenaren ervaren regelmatig problemen wanneer zij op zoek moeten naar een parkeerplek. En hoewel deze parkeerproblematiek soms lastig op te lossen is, bevat het nieuwe beleid oplossingsrichtingen voor verschillende soorten gebieden, waaronder woongebieden, winkelcentra en werklocaties. In 2011 is door de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 17 november 2015

D66 Capelle wil vrije schoolkeuze

De Capelse D66 fractie is zeer verontrust door het bericht in het Algemeen Dagblad van 14 november jongstleden waarin wethouder Hugo de Jonge uit Rotterdam voorstelt om Rotterdamse kinderen voorrang te geven bij de plaatsing op de Rotterdamse scholen. Aangezien populaire Rotterdamse scholen al werken met wachtlijsten en lotingen zullen, als dit…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 13 november 2015

Elke week Koopzondag in Capelle!

Eindelijk is het zo ver: Het ‘Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Winkeltijden Capelle aan den IJssel 2015’ is aangenomen door de gemeenteraad. In deze verordeningen zijn verruimingen opgenomen ten opzichte van de nu geldende verordening wat betreft de mogelijkheden de winkel te openen. In de wandelgangen staat…

Bekijk nieuwsbericht