Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 25 oktober 2016
Van de wethouder

Van de wethouder

De komende maanden wordt in overleg met vele partijen hard gewerkt aan nieuw WMO-beleid. In 2015 is gekozen voor overgangsbeleid, om zorgcontinuïteit te kunnen bieden en ervaring op te doen met de nieuwe taken. Nu, anderhalf jaar verder, is het tijd om verdere stappen te zetten zodat we kunnen inzetten op meer maatwerk, meer preventie,…

Bekijk nieuwsbericht

De fractie van D66 nodigt u uit!

De fractie van D66 Capelle is altijd geïnteresseerd in uw mening. Hiervoor zullen de (burger)raadsleden altijd het gesprek met u zoeken en kunt u ze ook actief en afzonderlijk benaderen. Wij hechten echter ook sterk aan openheid en transparantie. Om deze reden zijn al onze fractievergaderingen in principe openbaar. Heeft u problemen, oplossingen of bent…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 10 juli 2016

Kansen voor alle kinderen

De gemeenteraad heeft de door het college van B en W gepresenteerde onderwijsnotitie met de titel ‘Leren voor het leven ‘ vastgesteld. Met deze notitie beoogt het college naast de doelstellingen verwoord in de gemeentelijke begroting en het jeugdbeleid, extra doelstellingen voor goed onderwijs van Capelse kinderen te hebben. Daarbij is onder andere gekeken naar…

Bekijk nieuwsbericht

Wachttijden ophalen grofvuil weer naar beneden

D66 heeft begin juni opheldering gevraagd over de opgelopen wachttijd voor het ophalen van grofvuil. De Capelse fractie wilde van het college van B en W weten wat de reden hiervan was en naar welke oplossing gezocht zou worden. Een buitenruimte die schoon, heel en veilig is, is in het belang van…

Bekijk nieuwsbericht

Huisvesten statushouders in Capelle

De afgelopen weken is er in Capelle veel aandacht geweest voor het onderbrengen van statushouders op de Mient. D66 was en is voorstander van het uitwerken van het idee om een “werk woon & leer-startgebouw” te gaan realiseren in het pand Mient 22. Nadat deze optie met de omwonenden is gecommuniceerd en zij zich gingen…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 6 juli 2016

Capelle op koers – algemene beschouwingen

De Voorjaarsnota 2016 laat opnieuw de voortvarende aanpak van het college van B en W met Leefbaar Capelle, D66 en de VVD zien. Veel zaken worden aangepakt om te zorgen dat Capelle een fijne stad blijft om te werken, wonen en leven. Dat alles zonder lastenverhoging voor de inwoners van Capelle en steeds met oog…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 22 juni 2016

Mientfabriek

De afgelopen weken is er in Capelle veel aandacht geweest voor het onderbrengen van statushouders op de Mient. Geïnteresseerden die op de Mient grond willen kopen om zelf een huis en/of bedrijfsgebouw  te gaan ontwikkelen, omwonenden en ook de pers besteedden terecht veel aandacht aan dit onderwerp. Hierna volgt een korte uiteenzetting…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 7 juni 2016

Zorgen over ophalen grofvuil

D66 heeft opheldering gevraagd over de opgelopen wachttijd voor het ophalen van grofvuil. De Capelse fractie wil van het college van B en W weten wat de reden hiervan is en naar welke oplossing gezocht wordt. Een buitenruimte die schoon, heel en veilig is, is in het belang van iedereen. Door signalen…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 12 mei 2016

Workshop Lokale Politiek

Altijd al willen weten hoe de lokale politiek werkt? Jouw algemene kennis over lokale democratie vergroten? Of heb je plannen om je bij de volgende verkiezingen verkiesbaar te stellen als gemeenteraadslid? Dan is de Workshop Lokale Politiek iets voor jou! Op zaterdag 11 juni aanstaande organiseren de D66 afdelingen van Capelle aan…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 25 april 2016