Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 december 2016
Van de wethouder

Van de wethouder

“Het volgende hoofdstuk” Zo heet de nieuwe visie op de bibliotheek. De nieuwe visie maakt het mogelijk om, vanuit een inspirerende en toegankelijke centrumvestiging, de basisvaardigheden van Capellenaren op het gebied van taal, informatie en media te bevorderen. De bibliotheek doet dat samen met een netwerk van partners verspreid door de stad, bijvoorbeeld op…

Bekijk nieuwsbericht

Boekenkasten zwerven uit over Capelle

D66 Capelle wil door het plaatsen van zwerfboekenkastjes meer mensen de kans geven om op een eenvoudige manier met lezen kennis te maken en boeken uit te wisselen. Daarom heeft D66 Capelle inmiddels alweer drie Capelse zwerfboekenkasten geplaatst. Het concept van zwerfboekenkastjes is eenvoudig: je plaatst een boek in het kastje en…

Bekijk nieuwsbericht

“Oog voor elkaar in Capelle”

In de raadsvergadering van 19 december 2016 is de visie op vrijwillige inzet “Oog voor elkaar in Capelle”, inclusief het daarin opgenomen uitvoeringsplan, vastgesteld De visie op vrijwillige inzet Vrijwillige inzet betreft alle mensen of partijen die zich op wat voor manier dan ook onbetaald en onverplicht inzetten voor anderen of de samenleving.…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 19 november 2016

Onderzoek golfbaan

Afgelopen weken is het in gebruik nemen van grond rond de golfbaan door omwonenden veel in het nieuws geweest. Zonder dat de feiten precies bekend zijn. Dat is onwenselijk, omdat het makkelijk leidt tot allerlei uitspraken over de betrokken partijen: de golfclub, omwonenden en de gemeente. Daarom is de fractie van D66 voorstander van het…

Bekijk nieuwsbericht

Ook in 2017 kansen voor Capelle

De begroting 2017 laat opnieuw de voortvarende aanpak van het college van Leefbaar Capelle, D66 en de VVD zien. Veel zaken worden aangepakt om te zorgen dat Capelle een fijne stad blijft om te werken, wonen en leven. Dat zonder lastenverhoging voor de inwoners van Capelle en steeds met oog voor een financieel veilige toekomst.…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 12 november 2016

Plaatsing D66 zwerfboekenkast: 30 november in De Harp

Er was eens…… Houdt u ook zo van lezen? Dat is mooi! Zou het niet leuk zijn als veel meer mensen de mogelijkheid krijgen het plezier van lezen te ontdekken? Binnenkort kan dat! Want lezen is niet alleen leuk, maar ook leerzaam en het stimuleert de taalontwikkeling. D66 Capelle wil meer mensen de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 25 oktober 2016
Seizoensopening Fractievoorzitter Pieter Holkamp spreekt de aanwezigen toe

Seizoensopening

De bladeren beginnen echt in groten getale van de boom te vallen, de temperatuur is gedaald en er ligt een week met regen in het verschiet: een mooi moment om terug te blikken op de zonovergoten seizoensopening van D66! De seizoensopening van D66 is een traditie in wording. Voor de eerste keer…

Bekijk nieuwsbericht

Post-NL locatie

Op het gebied van stadsontwikkeling vindt er momenteel veel plaats in Capelle. En vaak is er een duidelijke relatie tussen die ontwikkelingen aan te wijzen. Een goed voorbeeld hiervan is het onlangs vastgestelde gebiedspaspoort voor de Post-NL locatie. Dit is een gebiedje naast – of bijna in – het sport- en jongerencluster Alkenlaan/Pelikaanweg. Er liggen…

Bekijk nieuwsbericht
Van de wethouder

Van de wethouder

De komende maanden wordt in overleg met vele partijen hard gewerkt aan nieuw WMO-beleid. In 2015 is gekozen voor overgangsbeleid, om zorgcontinuïteit te kunnen bieden en ervaring op te doen met de nieuwe taken. Nu, anderhalf jaar verder, is het tijd om verdere stappen te zetten zodat we kunnen inzetten op meer maatwerk, meer preventie,…

Bekijk nieuwsbericht