Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 4 april 2017
D66 spreekt zich uit tegen overlastgevende windturbines

D66 spreekt zich uit tegen overlastgevende windturbines

Op verzoek van D66 zijn in de gemeenteraadsvergadering van 27 maart de mogelijke locaties net buiten Capelle besproken, waar windturbines kunnen verrijzen. Een ruime meerderheid van de raad heeft zich hierbij  uitgesproken tegen de komst van windmolens die overlast veroorzaken. De effecten van slagschaduw en geluid kunnen grote invloed hebben op de omwonenden. Bij de…

Bekijk nieuwsbericht

D66 fractie vergadert in ‘s-Gravenland

Op donderdag 13 april zal de D66 fractie in de wijk ’s-Gravenland vergaderen. Vanaf 20 uur bent u van harte welkom in buurtcentrum De Harp aan de Jan de Geusrede 39F om bij ons aan te sluiten en te vertellen wat u ervaart in uw wijk, van problemen tot positieve zaken. Misschien…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 9 maart 2017

Ga stemmen op 15 maart!

D66 Capelle vindt dat op 15 maart zo veel mogelijk mensen gebruik moeten maken van hun stemrecht. Radio Capelle geeft in het interview met de directeur van ProDemos uitleg over het belang van de verkiezingen en de hulp die de Stemwijzer kan bieden bij het bepalen van de keuze voor een partij. Luister, bepaal uw…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 11 februari 2017

Oud(er) worden in Capelle!

Dat is de naam van de notitie waarin het Capelse beleid rondom ouderen in beeld wordt gebracht en hoe wordt aangegeven hoe ouderen betrokken worden en blijven bij hun deelname aan de maatschappij. Aanleiding voor deze notitie is het Coalitieakkoord “Denken, durven en doen 2014-2018”. Van april tot en met oktober 2016…

Bekijk nieuwsbericht

“Thuis in Capelle”

Onlangs werd in de commissie Dienstverlening en Economie de notitie statushouders “Thuis in Capelle” besproken. Statushouders: een onderwerp dat lijkt te leven onder de Capellenaren en in de pers, met name wanneer het de huisvesting betreft. De huisvesting voor statushouders in Capelle is vooralsnog geregeld, waarbij er speciaal ook aandacht is voor…

Bekijk nieuwsbericht

Capelle strijdt tegen precariobelasting

Afgelopen weken is de gemeente Capelle veel in het nieuws gekomen in de strijd tegen precariobelasting. Dit is een gemeentelijke belasting voor nutsbedrijven die leidingen en kabels in de openbare grond leggen. De nutsbedrijven rekenen deze kosten door aan hun klanten. Echter niet alle gemeenten innen deze belasting en minister Plasterk heeft inmiddels verboden om…

Bekijk nieuwsbericht
Van de wethouder

Van de wethouder

De afgelopen weken ben ik veel in gesprek geweest met de scholen. Natuurlijk over de nieuwbouwplannen voor vier nieuwe basisscholen in Middelwatering, maar ook over een oplossing voor het overvolle schoolgebouw in Fascinatio, de realisatie van groene schoolpleinen en duurzaamheidsmaatregelen. De gemeenschappelijke scholenmarkt heeft net weer voor de tweede keer plaatsgevonden, tot groot genoegen van…

Bekijk nieuwsbericht

Strategisch huisvestingsplan onderwijs

In de commissievergadering van 24 januari is het concept strategisch onderwijshuisvestingsplan besproken. Al in diverse thema-avonden en commissievergaderingen is dit onderwerp eerder aan de orde gekomen en is er al uitvoerig over gesproken. Het gaat immers niet alleen om onderwijs, maar ook over de stadsontwikkeling en natuurlijk om veel geld. Voor D66 een belangrijk onderwerp,…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 6 februari 2017

D66 vergadert in Fascinatio

Op donderdag 16 februari om 20 uur vergadert de D66 fractie in Fascinatio om in gesprek te gaan met bewoners van de wijk over de zaken die de wijk en Capelle raken. Ook niet-inwoners van Fascinatio zijn van harte welkom in het buurtcentrum aan de Fascinatio Boulevard 1148 om met ons in gesprek te gaan…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 21 december 2016
Van de wethouder

Van de wethouder

“Het volgende hoofdstuk” Zo heet de nieuwe visie op de bibliotheek. De nieuwe visie maakt het mogelijk om, vanuit een inspirerende en toegankelijke centrumvestiging, de basisvaardigheden van Capellenaren op het gebied van taal, informatie en media te bevorderen. De bibliotheek doet dat samen met een netwerk van partners verspreid door de stad, bijvoorbeeld op…

Bekijk nieuwsbericht