Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 30 juni 2017 zaterdag 10 juni 2017

Sluiting Catamaran Hermitage onvermijdelijk

In de vorige nieuwsbrief hebben we al uitgebreid geschreven over de mogelijke sluiting van de Catamaran aan de Hermitage. Het bestuur van de onderwijsorganisatie Blick heeft zonder de wettelijke termijnen in acht te nemen besloten deze vestiging te sluiten. Ook verder overleg heeft niet geleid tot een oplossing omdat Blick vasthoudt aan sluiting. De gemeente…

Bekijk nieuwsbericht
Van de wethouder

Van de wethouder

Versterken door bewegen In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat eind maart de sportnota is vastgesteld. Hoofddoelstellingen van deze nota zijn a) het verbeteren van gezondheid en welzijn van de Capellenaar met sport en bewegen, en b) sport en bewegen intensiever inzetten als middel om doelstellingen op het gebied van andere beleidsterreinen zoals…

Bekijk nieuwsbericht

Molukkers stateloos ondanks Nederlands paspoort

Via de nieuwsbrief van D66 Krimpen werden wij geattendeerd op een relatief onbekend fenomeen: het Nederlandse faciliteitenpaspoort. Molukse inwoners beschikken niet altijd over de Nederlandse nationaliteit, ondanks een Nederlands paspoort. Dat betekent dat zij bijvoorbeeld niet mogen stemmen voor landelijke of Europese verkiezingen. Houders van een faciliteitenpaspoort zijn “gelijkgestelde Nederlanders” , maar kunnen een andere…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 10 mei 2017 vrijdag 7 april 2017

Catamaran Hermitage moet open blijven

Afgelopen weken is de sluiting van de openbare basisschool Catamaran vestiging Hermitage door onderwijskoepel BLICK veelvuldig in het nieuws geweest. In de soms emotionele raadsvergadering van 27 maart is daar langdurig over gedebatteerd. De fractie van D66 vindt dat de onverwacht snelle sluiting niet aan de orde kan zijn kan en heeft daarom de moties…

Bekijk nieuwsbericht

Sport- en beweegnota 2017-2021 “Sport doet meer”

Op 12 november 2013 is de Evaluatie Visie op Sport vastgesteld voor de periode 2014-2017. In 2016 is onderzoek gedaan en de sport- en beweegnota “Sport doet meer” Capelle aan den IJssel 2017-2021 opgesteld. Op 27 maart 2017 is de sport- en beweegnota 2017-2021 “Sport doet meer” door de gemeenteraad vastgesteld. D66 heeft…

Bekijk nieuwsbericht

Armoede en schulden.

In de raadsvergadering is het beleidskader aanpak armoede en schulden 2017-2020 behandeld. Een stuk waar D66 zich in kan vinden. Wij zijn met name tevreden over de verbreding van het aanbod schuldenaanpak. Minder mensen zullen hierdoor tussen wal en schip vallen en minder mensen worden aan hun lot over gelaten. …

Bekijk nieuwsbericht
Van de wethouder

Van de wethouder

Stichting Welzijn Capelle Het is alweer drie maanden geleden dat Buurtkracht opging in de nieuwe Stichting Welzijn Capelle. Niet opnieuw aanbesteden, maar zorgen voor continuïteit in het welzijnswerk. Hierdoor blijft de kennis behouden en gelukkig bleven ook veel dezelfde gezichten – want het zijn de mensen die het welzijnswerk maken! Maar natuurlijk ook een…

Bekijk nieuwsbericht