Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 februari 2018

Van de lijsttrekker

Nog minder dan 6 weken te gaan tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. De campagne begint op volle toeren te draaien. Op de achtergrond is het team al langer bezig met de voorbereidingen voor flyers en posters, reacties op de stellingen van Kieskompas en de Kieswijzer. De kandidaten stellen zich voor in bijzonder leuke…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 22 januari 2018

D66 Capelle uit coalitie

Vandaag bleek een voorstel van D66 om de gemeenten Krimpen en Capelle op een lijn te houden in het dossier van de openbaar onderwijsorganisatie BLICK voor de coalitiegenoten Leefbaar Capelle en de VVD niet acceptabel. De gemeente Krimpen heeft inmiddels laten weten het aanbod van de commissaris van de Koning te aanvaarden.   …

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 16 januari 2018

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018

Begin december 2017 is de definitieve kandidatenlijst van D66 Capelle aan den IJssel vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Er staan vertrouwde gezichten op, maar ook veel nieuwe, jonge kandidaten. De lijsttrekker is Pieter Holkamp, al eerder dit jaar door de leden gekozen. Hij wordt op plaats twee gevolgd door Josien van Cappelle,…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 23 december 2017

Nieuw strategisch huisvestingsplan onderwijs

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2017 is het strategisch huisvestingsplan onderwijs vastgesteld. Een plan waar lang aan gewerkt is. Maar niet voor niets! Het plan dat er nu ligt is zorgvuldig doordacht. Vanaf de aanvang van het plan zijn alle betrokkenen meegenomen in het proces. Dit zodat iedereen zijn of haar opmerkingen kon maken en…

Bekijk nieuwsbericht

Van de lijsttrekker

Op 21 maart 2018 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Het spannende moment waarop de politieke kaarten voor de komende vier jaar opnieuw worden geschud. D66 Capelle is druk bezig met het treffen van de nodige voorbereidingen. Na de kandidaatstelling, gesprekken gevoerd te hebben met kandidaten, het opstellen van een lijstadvies, presentaties van de kandidaten aan de…

Bekijk nieuwsbericht

“Verrassend divers”

Het nieuwe cultuurbeleid is vastgelegd in de cultuurnota “Verrassend divers”. Deze nota vervangt twee beleidsstukken: De cultuurnota “kunst delen, kunst ontdekken, kunst beleven” 2009 – 2012 (verlengd tot 2016) . De notitie subsidiëring evenementen uit 2012. Burgerjury, diverse culturele instellingen en de Rekenkamer hebben…

Bekijk nieuwsbericht
Van de wethouder

Van de wethouder

De laatste dagen van 2017, en de laatste maanden van deze collegeperiode. Een tijd waarin je dingen afrondt, maar tegelijkertijd ook alweer vooruitkijkt naar dingen die je zou willen realiseren. Een van de voorbeelden is natuurlijk de vaststelling van het strategisch huisvestingsplan onderwijs. Ik ben heel blij dat de gemeenteraad unaniem heeft ingestemd met het…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 27 november 2017

D66 tevreden over begroting 2018

D66 is tevreden met deze laatste begroting van de raadsperiode 2014-2018. Een raadsperiode waarin vele initiatieven zijn genomen en vaak ook tot uitvoering zijn gebracht. En dat op basis van een solide financiële huishouding en zonder grote lastenstijging voor de inwoners van Capelle. Bouwen Het meest in het oog springend is natuurlijk de…

Bekijk nieuwsbericht

Boomstructuren

In de begroting 2018 voor Capelle is een “kwaliteitsimpuls openbare ruimte” opgenomen. Eén van de hierin opgenomen voorstellen heeft tot veel ophef onder Capellenaren geleid. Het betrof het aanpakken van de boomstructuren. De intentie was het verminderen van klachten, rommelige en uitgelopen begroeiing op orde brengen en zieke bomen vervangen. Enkele bomenlanen die hierbij genoemd…

Bekijk nieuwsbericht

Van de wethouder

De onderwijshuisvesting in Fascinatio wordt beter. In Fascinatio zijn de basisscholen gevestigd in het MultiFunctioneel Centrum (MFC). Door een hogere groei van het aantal leerlingen dan verwacht is deze locatie overvol geworden: op het dak waar eigenlijk een speelplaats is staan noodlokalen, de personeelsruimte is een klas geworden. Ook zijn klassen gevestigd in een gezondheidscentrum,…

Bekijk nieuwsbericht