Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 23 december 2017

Van de lijsttrekker

Op 21 maart 2018 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Het spannende moment waarop de politieke kaarten voor de komende vier jaar opnieuw worden geschud. D66 Capelle is druk bezig met het treffen van de nodige voorbereidingen. Na de kandidaatstelling, gesprekken gevoerd te hebben met kandidaten, het opstellen van een lijstadvies, presentaties van de kandidaten aan de…

Bekijk nieuwsbericht

“Verrassend divers”

Het nieuwe cultuurbeleid is vastgelegd in de cultuurnota “Verrassend divers”. Deze nota vervangt twee beleidsstukken: De cultuurnota “kunst delen, kunst ontdekken, kunst beleven” 2009 – 2012 (verlengd tot 2016) . De notitie subsidiëring evenementen uit 2012. Burgerjury, diverse culturele instellingen en de Rekenkamer hebben…

Bekijk nieuwsbericht
Van de wethouder

Van de wethouder

De laatste dagen van 2017, en de laatste maanden van deze collegeperiode. Een tijd waarin je dingen afrondt, maar tegelijkertijd ook alweer vooruitkijkt naar dingen die je zou willen realiseren. Een van de voorbeelden is natuurlijk de vaststelling van het strategisch huisvestingsplan onderwijs. Ik ben heel blij dat de gemeenteraad unaniem heeft ingestemd met het…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 27 november 2017

D66 tevreden over begroting 2018

D66 is tevreden met deze laatste begroting van de raadsperiode 2014-2018. Een raadsperiode waarin vele initiatieven zijn genomen en vaak ook tot uitvoering zijn gebracht. En dat op basis van een solide financiële huishouding en zonder grote lastenstijging voor de inwoners van Capelle. Bouwen Het meest in het oog springend is natuurlijk de…

Bekijk nieuwsbericht

Boomstructuren

In de begroting 2018 voor Capelle is een “kwaliteitsimpuls openbare ruimte” opgenomen. Eén van de hierin opgenomen voorstellen heeft tot veel ophef onder Capellenaren geleid. Het betrof het aanpakken van de boomstructuren. De intentie was het verminderen van klachten, rommelige en uitgelopen begroeiing op orde brengen en zieke bomen vervangen. Enkele bomenlanen die hierbij genoemd…

Bekijk nieuwsbericht

Van de wethouder

De onderwijshuisvesting in Fascinatio wordt beter. In Fascinatio zijn de basisscholen gevestigd in het MultiFunctioneel Centrum (MFC). Door een hogere groei van het aantal leerlingen dan verwacht is deze locatie overvol geworden: op het dak waar eigenlijk een speelplaats is staan noodlokalen, de personeelsruimte is een klas geworden. Ook zijn klassen gevestigd in een gezondheidscentrum,…

Bekijk nieuwsbericht

Landelijk Capelle

D66 is blij dat na een lang voortraject tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering besloten is om te gaan starten met de realisatie van de gebiedsvisie Landelijk Capelle. Dit is in lijn met de contouren voor dit gebied die een jaar geleden zijn vastgesteld. De D66 fractie wandelt, rent en fietst graag… en wij…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 16 oktober 2017 woensdag 11 oktober 2017

Naar een duurzaam Capelle

Met de entree van D66 in de coalitie van Capelle zijn er de laatste jaren goede stappen voorwaarts gemaakt voor wat betreft het duurzaamheids-beleid. Hiertoe wordt de duurzaamheidsagenda uitgevoerd. Hiernaast bleek er ook behoefte te zijn aan een lange(re) termijn visie, de zogenaamde “stip aan de horizon”. Dit stuk heeft de titel…

Bekijk nieuwsbericht

D66 Capelle voorstander verkoop Eneco aandelen

De fractie van D66 In Capelle aan den IJssel wil de aandelen Eneco verkopen. Het geld dat daarmee vrijkomt wil de fractie blijven besteden aan de energietransitie en duurzaamheid in Capelle aan den IJssel. Na de gedwongen splitsing van het oude Eneco eerder dit jaar in een netwerkbedrijf, Stedin en een commercieel…

Bekijk nieuwsbericht