Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 december 2011 zondag 4 december 2011

Debatteren kun je leren bij D66

Ook wel eens willen weten waarom en hoe raadsleden zeggen wat ze zeggen? Of zelf uw mening kunnen formuleren en anderen daarvan overtuigen? Kom dan naar de debattraining georganiseerd door D66 Capelle en D66 Krimpen. De training wordt gegeven door een ervaren debater op 11 januari, 1 en 29 februari van…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 20 november 2011

Kinderen pleiten voor een veiliger oversteek

Na het scooter-ongeval op 19 november hebben een aantal kinderen uit de Scandinavische wijk het initiatief genomen om de wethouder te vragen de oversteekplaatsen op de Westerlengte veiliger te maken. Zij hebben brieven geschreven aan de wethouder. Annelous van der Klauw (D66), Vanessa King (Leefbaar Capelle) en Peter Ras (GroenLinks) steunen…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 18 november 2011

Nieuw bestuur voor D66 Capelle

De leden van D66 Capelle aan den IJssel hebben op 16 november een nieuw bestuur gekozen. Na twee termijnen droeg Rob Roodenrijs de voorzittershamer over aan Nico Versloot. Naast een nieuwe voorzitter en de nog zittende bestuursleden Anil Sewraj en Lousje Backx werden Edwin Christ verkozen tot secretaris/penningmeester en Melvin…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 14 november 2011

Ook Capelse subsidies op internet

De fractie van D66 heeft afgelopen raadsvergadering een motie ingediend voor een openbaar subsidieregister. Hierdoor kan iedereen straks op internet de door de gemeente Capelle aan den IJssel verleende subsidies inzien. Dit komt ten goede aan de transparantie en toetsbaarheid van het bestuur. Annelous van der Klauw, burgerraadslid D66: "Op deze…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 9 november 2011

Snelle aanpak woninginbraken

D66 heeft het college wederom verzocht om aanvullende maatregelen tegen woninginbraken. Maar liefst 7 procent van de inwoners van Capelle werd in 2011 slachtoffer van een woninginbraak, zo blijkt uit de recente bewonersenquête. Tot op heden heeft de Leefbaar-wethouder echter geen enkele aanvullende maatregel genomen om het aantal woninginbraken tegen te…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 30 oktober 2011

Ook het plastic afval scheiden in ondergrondse containers

D66 Capelle wil dat ook het plastic afval gescheiden in ondergrondse containers kan. Plastic huisvuil wordt al weer enige tijd om de week opgehaald. Bewoners moeten nu het -meestal volumineuze- vuil thuis bewaren, met alle overlast van dien. Ook scheuren de zakken regelmatig bij de ophaalpunten, waardoor het plastic vuil als…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 17 oktober 2011

Eindelijk Kindlinten in Capelle!

Ze komen in Capelle: de kindlinten! Een kindlint is een verkeersveilig, sociaal veilig én speelvriendelijk lint door de buurt of wijk met zo min mogelijk 'conflictsituaties' met andere weggebruikers, speciaal bedoeld als route voor kinderen. Enkele jaren geleden hebben Irja Verweijen (Groen Links) en Annelous van der Klauw (D66) samen met…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 9 oktober 2011

D66: maak clubs weerbaarder tegen pedofielen

D66 wil dat de Capelse verenigingen met jeugdleden weerbaarder worden tegen pedofielen. In de Capelse politiek gaan er nu stemmen op om een VOG (Verklaring omtrent het gedrag) verplicht te stellen voor iedereen die iets voor een vereniging met jeugd doet. Dit klinkt mooi maar is volgens D66 onvoldoende en niet…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 26 september 2011

D66 vraagt aandacht voor tegengaan woninginbraken

D66 wil meer actie om woninginbraken te bemoeilijken. Pieter Holkamp, raadslid voor D66 in Capelle, vertelt: “Veel mensen zijn lang van slag door een woninginbraak. De eigen woning is bij uitstek de plaats waar mensen zich veilig zouden moeten voelen. Als anderen daar binnendringen en aan je spullen zitten kan dat…

Bekijk nieuwsbericht