Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 november 2019

D66 over de begroting 2020…

Wonen en werken aan de IJssel

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. En zelfs een dak boven je hoofd is soms al een uitdaging.
In Capelle hebben we grote uitdagingen. Als oppositie partij hebben we de begroting getoetst aan onze eigen ideeën over de opgaven waar we voor staan.

Verbouwen van de stad

Nu: Er zijn vele plannen gemaakt voor het Stadscentrum, landelijk Capelle en de transformatie van kantoren zoals op het Rivium.
Dit wil D66: daadwerkelijke uitvoering van de plannen. Nieuw Rivium zal kritisch worden bekeken, het gaat om een investering van €1000 per inwoner!

Huurhuizen in Capelle

Nu: Er is een tekort aan huurwoningen met huren tussen de 720 en 1000 euro per maand. Mensen kunnen niet doorstromen uit huizen met een lage huur. Projectontwikkelaars blijken makkelijk te kiezen voor hoge huursegment of voor koopwoningen in plaats van huurwoningen.
Dit wil D66: alle mogelijke invloed uitoefenen om meer middenhuur woningen te bouwen. Dat beantwoordt aan de grote vraag en bevordert de doorstroming uit sociale huurwoningen. Dat is hard nodig, want het lukt bijna niet om bijvoorbeeld de bewoners van De Hoven een andere sociale huurwoning toe te wijzen

 Duurzaamheid

De energietransitie blijft ook in 2020 belangrijk. Het isoleren van woningen en het plaatsen van zonnepanelen was en blijft een prima stap. Tegelijk moet onderzocht worden wat de goede oplossingen zijn voor de lange termijn.
Nu: Veel plannen hangen samen met de restwarmte uit de Rotterdamse haven. D66 heeft twijfels over de beschikbaarheid daarvan.
Dit wil D66: veel meer zekerheid voordat besloten wordt tot grote investeringen in een warmtenet.

 Afval

Nu: Er wordt te weinig wordt gedaan om de hoeveelheid restafval terug te dringen.
Dit wil D66: In 2020 zal het college eindelijk duidelijk moeten maken hoe Capelle de norm van 100kg restafval per inwoner per jaar gaat bereiken.

Schoolzwemmen

Dit wil D66: Met de komst van het nieuwe zwembad stelt D66 voor te kijken naar de mogelijkheden om schoolzwemmen in te voeren. Beweging is goed voor kinderen, goede zwemvaardigheden verkleint de kans op verdrinkingen en het is promotie van ons nieuwe zwembad.
In de Raadsvergadering van 11 november 2019 is het D66 voorstel om de mogelijkheden voor schoolzwemmen te onderzoeken over genomen door het college.

Integrale aanpak binnen sociaal domein

Nu: Vier jaar geleden heeft de gemeente meer taken van het Rijk gekregen op sociaal gebied. Omdat de gemeente haar inwoners het beste kent, zou ze goed kunnen inspelen op de vraag om ondersteuning van de inwoners. Daarvoor is een integrale aanpak met één plan nodig, waarbij gekeken wordt naar de inwoner of het gezin in zijn geheel. Deze integrale aanpak komt onvoldoende van de grond.
Dit wil D66: Het college moet in 2020 aan de bak om de integrale aanpak te realiseren.

Buurtbus

Nu: D66 is blij dat de buurtbus in september van start is gegaan.
Dit wil D66: Het IJsselland ziekenhuis moet nog in de route worden opgenomen. Daarnaast is het goed als de buurtbus door ’s-Gravenland gaat rijden. Dit laatste gaat voor eind 2019 gebeuren.

Capelle verdient een ambitieus stadsbestuur. Een stadsbestuur dat samen met de inwoners en de gemeenteraad aan de slag gaat om het beste voor Capelle te realiseren. D66 is er klaar voor.