Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 november 2019

Onderzoek Allsafe

Het college van burgemeester en wethouders ziet nu in dat het vertrouwen van de wijk Fascinatio in het college en de ambtelijke organisatie door de komst van het Allsafe pand ernstig is geschaad. D66 is het daar volledig mee eens. De open brief van het comité AllsafeNee van 19 september 2019 is een goede opsomming van de vragen en zorgen die leven in de wijk. Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels besloten om een onafhankelijk extern onderzoek te laten plaatsvinden naar gang van zaken die hebben geleid tot een pand dat zo sterk afwijkt van de rest van de bedrijfspanden in Fascinatio.

Het college zet het onafhankelijk extern onderzoek in om het geschonden vertrouwen met de wijk te herstellen. Dat betekent voor D66 dat de vragen en zorgen die leven in de wijk ook in de opdracht voor het onderzoek terug moeten komen. Dat vereist een grote betrokkenheid en grote invloed van de bewoners van de wijk bij het formuleren van de onderzoeksvraag of vragen.

Dat betekent dat het onderzoek de ruimte moet bieden om alle vragen uit de wijk te beantwoorden: van de aankoop van de grond tot en met de in gebruik name van het gebouw; van de keuzes en besluiten van de gemeente tot de participatie van de wijk in het proces; van een feitenrelaas tot lering voor de toekomst bij dergelijke aanvragen voor een omgevingsvergunning.

De fractie van D66 vindt ook dat met het hele onderzoek wel tempo gemaakt mag worden. Gelet op de vele ontwikkelingen die spelen in Fascinatio en Rivium is het niet gewenst dat gemeente en inwoners zo tegenover elkaar blijven staan. Niemand is gelukkig met de huidige situatie. Het college is wat D66 betreft aan zet om het vertrouwen te herstellen.