Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 november 2018

Reactie op de begroting 2019

Meer ambitie nodig

D66 wil meer ambitie zien in de begroting 2019. Het is de eerste begroting voor deze raadsperiode en het college laat nog weinig concrete maatregelen zien om Capelle de mooie stad te laten zijn waar het fijn is om te wonen, werken en recreƫren. Daarom doet D66 de oproep aan het college om haar verantwoordelijkheid te nemen en eindelijk aan het werk te gaan, met name op de volgende onderwerpen.

Blijvende inzet op duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid wil D66 maatregelen om de afvalscheiding verder te verbeteren, zodat Capelle wel gaat voldoen aan de landelijke eis van maximaal 100kg per inwoner per jaar. Voor de energietransitie moeten we de komende jaren vooral inzetten op isoleren van woningen en uitbreiding van het aantal zonnepanelen. D66 wil veel aandacht voor een groenbeleid dat de biodiversiteit stimuleert en de capaciteit voor de opvang van regenwater verder vergroot.

Zet in op nieuwe economie

De wereld verandert snel op technologisch gebied. Daardoor veranderen ook organisaties en bedrijven. Capelle moet aanhaken bij deze ontwikkelen en ook bedrijven trekken die zich bezighouden met digitalisering, robotisering, big data, kunstmatige intelligentie en duurzaamheid

Meer kansen voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Het aantal bijstandsgerechtigden daalt gelukkig op dit moment. Maar D66 zou daar nog graag een versnelling in willen zien. Juist de groep met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt moet nu weer gaan werken. Door de economische groei zijn daar nu goede kansen voor. De oproep aan het college is om op korte termijn met maatregelen zoals om- en bij scholing, leertrajecten en stageplaatsen om juist deze groep aan het werk te krijgen.

Meer mensen aan het werk is ook een van de pijlers onder het armoedebeleid. Daarnaast vooral maatregelen om te zorgen dat kinderen in de armoede toch mee kunnen doen in de maatschappij.

Betaalbaar wonen ook in Capelle

De D66 fractie wil op korte termijn een woonvisie vaststellen met daarin maatregelen om voor Capellenaren een passende woning beschikbaar te maken. Daarbij zorgen dat scheefwonen in sociale huurwoningen wordt verminderd, doorstroming naar beter passende woningen wordt bevorderd, aangepaste woningen voor ouderen beschikbaar komen. Tegelijk zorgen dat alle plannen om kantoren om te bouwen naar appartementen zo gefaseerd wordt dat geen grote leegstand ontstaat en aantrekkelijke buurten ontstaan.

Hand op de knip

D66 staat voor een degelijk financieel beleid met lage woonlasten voor de inwoners. Dat zal komende jaren betekenen dat keuzes moeten worden gemaakt wat wel en niet wordt gerealiseerd in Capelle.

Capelle verdient een college dat de stad bestuurt met compassie en aandacht voor de inwoners. De recente incidenten met onder andere het Spraypark en de statushouders laat zien dat dat beter kan en moet. D66 is daar klaar mee.

Capelle verdient een college dat de stad bestuurt met ambitie. Een college dat niet lijdzaam afwacht maar samen met de gemeenteraad aan de slag gaat om het beste voor Capelle te realiseren. D66 is er klaar voor.