Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 23 december 2017

Nieuw strategisch huisvestingsplan onderwijs

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2017 is het strategisch huisvestingsplan onderwijs vastgesteld. Een plan waar lang aan gewerkt is. Maar niet voor niets! Het plan dat er nu ligt is zorgvuldig doordacht. Vanaf de aanvang van het plan zijn alle betrokkenen meegenomen in het proces. Dit zodat iedereen zijn of haar opmerkingen kon maken en toevoegingen kon doen. We hebben het plan door de tijd zien groeien tot het uiteindelijk mooie resultaat dat er nu ligt. D66 kan zich helemaal vinden in dit mooie plan. Ook andere partijen spraken tijdens de vergadering hun complimenten uit richting onze wethouder. Meerdere partijen, waaronder wij, vonden dat dit stuk, waar niets op aan te merken is, zelfs een hamerstuk had kunnen zijn. De enige reden om het plan op de agenda te zetten is dat het de aandacht kreeg die het verdient.

 

Het plan is weldoordacht, niet alleen gezien vanuit de kant van het onderwijs, maar ook gezien vanuit het oogpunt van de hele stedelijke ontwikkeling in Capelle.

 

Eén van de basiselementen is de clustering van scholen. Dit geeft meer kansen. Bijvoorbeeld om functies te combineren, maar ook om flexibel te zijn bij wisselende leerlingenaantallen. Er wordt zo kwaliteit toegevoegd en geeft de kans op een zo goed mogelijke leeromgeving voor onze kinderen. En ook de meest kwetsbare scholen zijn op deze manier zo goed mogelijk beschermd. Een toekomstbestendig plan dus.

 

Heel positief vinden wij dat vooral de scholen zelf goed hebben meegedacht en zich allemaal kunnen vinden in dit plan. Verder zeer positief dat er veel aandacht is voor duurzaamheid.

 

En ten slotte nog even expliciet de vermelding dat wij erg blij zijn met de oplossing die gekomen is voor de jarenlange problemen bij de scholen in de wijk Fascinatio. Zelfs groei van de scholen daar is nu een mogelijkheid!

 

D66 is blij met deze impuls voor het onderwijs in Capelle!