Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 november 2017

Van de wethouder

De onderwijshuisvesting in Fascinatio wordt beter. In Fascinatio zijn de basisscholen gevestigd in het MultiFunctioneel Centrum (MFC). Door een hogere groei van het aantal leerlingen dan verwacht is deze locatie overvol geworden: op het dak waar eigenlijk een speelplaats is staan noodlokalen, de personeelsruimte is een klas geworden. Ook zijn klassen gevestigd in een gezondheidscentrum, waar ze niet kunnen buitenspelen. Kortom, een zeer onwenselijke situatie! Na zeer veel overleg met de scholen is gelukkig een oplossing gevonden. Een bedrijfsverzamelgebouw in aanbouw kan nu nog worden omgebouwd tot een kwalitatief goede school met buitenspeelmogelijkheden. De Ontmoeting, een school van het PCPO, gaat verhuizen naar deze nieuwe locatie. Hier gaan zij het tweetalig onderwijs verder uitbouwen. In het MFC zelf komt weer meer ruimte en gaan de noodlokalen weg. Ik ben bijzonder blij dat het ernaar uit ziet dat het uiteindelijk gelukt is om dit voor elkaar te krijgen.

In de begroting is ook geld opgenomen om te onderzoeken wat Capelle moet doen om het VN-verdrag handicap in te voeren. Het doel is om mensen met een beperking goed te kunnen laten meedoen in onze maatschappij – zo hebben zij terecht het recht om zelfstandig te wonen, het openbaar vervoer te gebruiken of om te werken. Inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie zijn hierbij de kernwoorden.

De lokale Rekenkamer heeft een rapport uitgebracht over het cultuurbeleid in Capelle. De aanbevelingen zijn op één na opgenomen in de nieuwe cultuurnota die binnenkort verschijnt. De aanbeveling om Capsloc onderdeel van het cultuurbeleid te laten zijn is niet overgenomen omdat Capsloc met name een jongerenvoorziening is. Fijn om te melden is dat zowel het Isala theater als de bibliotheek volgens de rekenkamer veel waarde voor hun subsidie bieden, veel meer dan vergelijkbare organisaties. We wisten dat natuurlijk al 😀, maar goed om dat ook bevestigd te zien door de rekenkamer. De bieb weet met (relatief) zeer weinig middelen een prachtig resultaat neer te zetten. De nieuwe bibliotheek aan het Stadsplein vordert gestaag. Ook heeft de bieb bekend gemaakt om de openingstijden op de zaterdag uit te breiden, van 10 uur tot 15.00 uur. Dat is wat mij betreft een eerste stap, ik vind dat Capelle het verdient dat onze bieb tijdens veel uitgebreidere openingsuren kan laten zien wat ze waard is!

Vrijwilligers(organisaties) kunnen worden aangemeld voor een landelijke vrijwilligersprijs ‘Meer dan handen’ . Opgeven kan via www.capelleaandenijssel.nl/vrijwilligersprijs. Doen, want we hebben vele super vrijwilligers(organisaties) in Capelle!

De aanmeldingen voor onze nieuwe stadsperformer, de opvolger van onze stadsdichter Miranda de Haan, zijn nog niet wat ik had verwacht. Dus, als jullie nog mensen kennen die zes keer per jaar kunnen dichten, rappen, zingen, tekenen of schilderen over iets wat in Capelle van belang is: meld het alsjeblieft!