Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 november 2017

Landelijk Capelle

D66 is blij dat na een lang voortraject tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering besloten is om te gaan starten met de realisatie van de gebiedsvisie Landelijk Capelle. Dit is in lijn met de contouren voor dit gebied die een jaar geleden zijn vastgesteld.

De D66 fractie wandelt, rent en fietst graag… en wij zien al helemaal voor ons hoe een rondje Bermweg, Kanaalweg en ’s-Gravenweg er uit kan komen te zien. Maar niet alleen de fractie zal hier tevreden over zijn, maar alle Capellenaren, is onze stellige overtuiging. De mensen die willen recreëren en genieten in het gebied zullen profijt hebben van de versterkte groenstructuren. De ondernemers – bijvoorbeeld die op de Bermweg-West, zullen baat hebben bij de nieuwe inrichting van het gebied. Huidige omwonenden en alle Capellenaren die regelmatig door het gebied gaan zullen tevreden zijn met de aanpak van zaken als het wegprofiel van de ’s-Gravenweg en de ontwikkelingen op de hoek van de Capelseweg/Bermweg. Goed dat daar nu werk van gemaakt wordt.

In het gebied liggen ook enkele bouwlocaties. D66 toont begrip voor de omwonenden en de politieke partijen die hier geen of minder bebouwing willen. Maar voor wat betreft Oeverrijk vindt de fractie dat het uiterst groene en duurzame plan met een gering aantal woningen prima in te passen is. Het betreft hier een locatie waarvoor al jaren geleden besloten is om via het bestemmingsplan het bouwen van woningen mogelijk te maken en het is een gebied dat momenteel niet toegankelijk is voor Capellenaren. Voor wat betreft het ’s-Gravenweteringpark vindt D66 het prima dat er twaalf woningen gebouwd worden buiten het bouwvlak van de oude school aan de Kanaalweg. Het plan voldoet aan de wensen van D66. De woningbouwprojecten in het gebied vormen een waardevolle en gevarieerde toevoeging aan het woningaanbod van Capelle. De twee eerder genoemde projecten zijn (ook financieel) positief voor Capelle. Wat ook positief is, is de uitgebreide aandacht voor het historische slagenlandschap bij deze plannen.