Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 november 2017

D66 tevreden over begroting 2018

D66 is tevreden met deze laatste begroting van de raadsperiode 2014-2018. Een raadsperiode waarin vele initiatieven zijn genomen en vaak ook tot uitvoering zijn gebracht. En dat op basis van een solide financiële huishouding en zonder grote lastenstijging voor de inwoners van Capelle.

Bouwen

Het meest in het oog springend is natuurlijk de verandering in het centrum van Capelle. Daar wordt al gewerkt aan het Metrostation, de Koperwiek en de wegen om het centrum. Dat geeft nu soms overlast, maar het resultaat wordt een mooi en bruisend stadscentrum met een vernieuwde bieb. Op een aantal andere plaatsen vindt,  na jaren van stilstand, nieuwbouw van woningen plaats, zoals aan de PC Boutenssingel, bij de Mient, aan de Couwenhoekse weg en aan de Fazantstraat.  Komend jaar wordt ook gestart met de bouw van de nieuwe sporthal/zwembad combinatie. Mooie toevoegingen in Capelle. Minder zichtbaar, doordat het meer in de planfase zit, is de upgrade van landelijk Capelle. Het gebied rond de ’s-Gravenweg en Kanaalweg wordt komende jaren aangepakt.

Duurzaamheid

In het kader van de duurzaamheidagenda wordt ingezet om huiseigenaren, VVE’s, scholen, sportverenigingen en bedrijven nog meer te helpen om energie te besparen of zelf energie op te wekken. Met twee VVE’s wordt onderzocht of hun appartementencomplex “nul op de meter” gemaakt kan worden.  Daarnaast wordt geld uitgetrokken voor een energie/warmteplan om beter zichtbaar te maken hoe minder energie gebruikt kan worden.

Onderwijshuisvesting Fascinatio

De scholen in Fascinatio krijgen meer ruimte doordat de komende 10 jaar extra capaciteit beschikbaar wordt gemaakt in een nieuw gebouw. De tijdelijke noodlokalen bij het MFC worden in 2018 verwijderd. Dat geeft meer rust voor de leerlingen, leerkrachten en omwonenden.

Gehandicapten

D66 is ook blij dat in 2018 een onderzoek wordt gestart om mensen met een beperking volwaardig mee te laten doen in de samenleving. Na de verkiezingen in maart 2018 zal D66 daar een vervolg aan geven.

Mantelzorg

Mantelzorgers leveren een enorme prestatie door voor hun naasten te zorgen. In 2018 zal de gemeente meer gaan doen om mantelzorgers te ontlasten. Dat kan in de vorm van respijtzorg, maar ook door betere training en zorgen dat mantelzorgers zich gewaardeerd voelen.

Groen

Afgelopen jaren is er in Hitland een kwaliteitsslag gemaakt, waardoor het daar nog beter vertoeven is. In de begroting  2018 is geld opgenomen om een kwaliteitsimpuls aan het groen in Capelle te geven.  De uitvoering zal, na overleg met alle betrokkenen, gaan leiden tot een mooier en groener Capelle.

Nieuwe projecten

Het Denk en Doe Mee fonds kan veel mooie projecten opleveren als we met elkaar dit fonds op een goede manier gaan laten werken. Gericht op projecten die de kwaliteiten van Capelle verbeteren en zorgen voor een samenleving waarin iedereen kansen krijgt om mee te doen.

Samengevat: D66 kijkt terug op een goede raadsperiode, is tevreden over de begroting voor volgend jaar  en ziet er naar uit om de komende vier jaar weer aan de slag te gaan om te zorgen dat Capelle een nog mooiere plaats wordt om te wonen, werken, leren, sporten en recreëren.