Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 november 2017

Boomstructuren

In de begroting 2018 voor Capelle is een “kwaliteitsimpuls openbare ruimte” opgenomen. Eén van de hierin opgenomen voorstellen heeft tot veel ophef onder Capellenaren geleid. Het betrof het aanpakken van de boomstructuren. De intentie was het verminderen van klachten, rommelige en uitgelopen begroeiing op orde brengen en zieke bomen vervangen. Enkele bomenlanen die hierbij genoemd zijn, zijn de Sibeliusweg, de Couwenhoekseweg en de Burgemeester van Berensteijnlaan. De uitwerking hiervan zou pas beginnen na de evaluatie van de Groenvisie en in overleg met de Capellenaar.

Door onduidelijkheid en verkeerde beeldvorming ontstond het idee dat in Capelle nietsontziend en willekeurig boomstructuren volledig gekapt zouden worden. Vanwege de ontstane onrust en onduidelijkheden heeft het college besloten om deze voorstellen uit de begroting te halen en het komend jaar in een zorgvuldig participatieproces met bewoners, natuurbelangenverenigingen en deskundigen een goed plan op te stellen.

De D66 fractie vindt het verstandig dat voor deze weg is gekozen en vindt het goed dat nu in alle rust de inbreng van betrokkenen verzameld en meegewogen kan worden. Overigens heeft D66 bij de behandeling van de begroting extra aandacht gevraagd voor de kennis en kunde om op langere termijn goed onderhoud te kunnen (blijven) plegen aan de verscheidenheid aan bomen die Capelle rijk is.