Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 oktober 2017

Zwembad/sporthalcombinatie

Op 11 september 2017 is het Definitief Ontwerp voor de zwembad/sporthalcombinatie gepresenteerd. Het uitermate fraai uitgevoerde definitief ontwerp treft u hierbij aan.

Al in het mede door D66 tot stand gekomen Coalitie-akkoord 2014-2018 is sprake van het behouden van een eigen zwemvoorziening in Capelle aan den IJssel. Ook in ons eigen verkiezingsprogramma 2014-2018 is hier iets over vermeld. Eind 2014 is hiervoor de rapportage met betrekking tot het haalbaarheidsonderzoek uitgebracht. Ook D66 adviseerde uit de diverse scenario’s het zgn. scenario 2 verder uit te werken.  Dat wilde zeggen een nieuwe multifunctionele zwembad/sporthalcombinatie.

In januari 2015 werd ook door het college van burgemeester en wethouders definitief voor dit scenario gekozen.

In juli 2015 werd via de voorjaarsnota door de gemeenteraad besloten de benodigde kredieten beschikbaar te stellen.

Op dat moment was ook duidelijk dat er nog wel het een en ander te doen was, zoals

  • Het opstellen van een technisch programma
  • De architectenkeuze
  • Het opstellen van het voorlopig en het definitief ontwerp
  • En de aanbestedingsprocedure.

Dit heeft, zoals voorspeld werd, inderdaad nog geruime tijd in beslag genomen. Inmiddels zijn er forse stappen gezet in de richting van het realiseren van deze nieuwe accommodatie. Op 21 augustus 2017 is door de Stuurgroep “Nieuwbouw Zwembad/Sporthalcombinatie” het Definitief Ontwerp (D.O.) vastgesteld

In de thema-avond van de commissie Dienstverlening en Economie van 11 september 2017 is het Definitief Ontwerp gepresenteerd door MoederscheimMoonen Architects. Met de bouw zal gestart worden in januari 2018. Oplevering zal naar verwachting in het 3e kwartaal 2019 plaatsvinden.

Graag verwijs ik u naar het uitermate fraai uitgevoerde Definitief Ontwerp.

Peter Geleijnse