Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 oktober 2017

Van de wethouder

Breder zorgaanbod in Capelle

In Capelle boffen we met onze zorgvoorzieningen. Het Ijsselland ziekenhuis is dichtbij (al is een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer een wens van velen), met o.a. De Vijverhof en Rijckenhove hebben we een mooi aanbod van verpleeghuizen, en ook aanrijtijden van ambulances en brandweer zijn dik in orde. En de ontwikkeling van het aanbod staat zeker niet stil. Recent heb ik het Zorgpension in de Vijverhof geopend. Hier kan je herstellen na een ziekte, ziekenhuisopname of even tot rust te komen als het thuis niet meer gaat, de zogenaamde respijtzorg (via WMO-loket).  Ook zal hier binnenkort een Hospice gevestigd zijn. Mooi vind ik dat bij de tot stand koming van deze ontwikkelingen zorgpartijen, welzijn en de gemeente samen optrekken.

Begrotingsvoorstellen

De komende weken staan voor de gemeenteraad in het teken van de nieuwe begroting. Opvallend hierbij zijn natuurlijk de voorstellen om tien miljoen euro (resultaat jaarrekening 2016) terug te laten vloeien naar de Capellenaar. Een groot deel gaat naar kwaliteitsimpulsen voor de buitenruimte (groenvakken in woonwijken, upgrade speel-en sporttoestellen, kwaliteitsimpuls bij de entrees van Capelle etc) en ook is het voorstel om vijf miljoen in een Denk&Doe Mee Fonds te stoppen, vanwaaruit Capellenaren met een initiatief voor de verbetering van het leefklimaat in Capelle ondersteunt kunnen worden. Capelle krijgt hierdoor een steeds aantrekkelijker woonomgeving.