Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 oktober 2017

Naar een duurzaam Capelle

Met de entree van D66 in de coalitie van Capelle zijn er de laatste jaren goede stappen voorwaarts gemaakt voor wat betreft het duurzaamheids-beleid. Hiertoe wordt de duurzaamheidsagenda uitgevoerd. Hiernaast bleek er ook behoefte te zijn aan een lange(re) termijn visie, de zogenaamde “stip aan de horizon”.

Dit stuk heeft de titel “Koersdocument” meegekregen en werd besproken in de commissie vergadering van 11 september jongstleden. Een duidelijke (concept) infographic is HIER te vinden.

De D66 fractie was – met vele andere partijen – verheugd om te zien dat er momenteel al nagedacht wordt over hoe we duurzaamheid in de komende jaren een plek gaan geven in Capelle. De drie hoofd-thema’s zijn: duurzame energie met lage lasten, droge voeten in een groene stad op het gebied van klimaat en nieuwe kansen en grondstoffen hergebruiken op het gebied van afval.

De vele gemaakte tips en opmerkingen zullen meegenomen worden en mogelijk leiden tot aanpassingen. D66 heeft gevraagd hoe duurzaamheid een plaats krijgt binnen al het andere beleid dat gemaakt wordt binnen de gemeente een benadrukt dat het goed zou zijn om de aansluiting te zoeken en houden met groepen en vrijwilligers die zich inzetten voor duurzaamheid op de verschillende gebieden. Het is sowieso een document waarbij de inzet van alle Capellenaren gewenst is en het is een document dat een dusdanig lang looptijd heeft dat er gedurende de aankomende jaren ongetwijfeld aanpassingen op zullen volgen.

Mocht u interesse hebben in het gehele document is dat via deze link te openen.