Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 oktober 2017

D66 Capelle voorstander verkoop Eneco aandelen

De fractie van D66 In Capelle aan den IJssel wil de aandelen Eneco verkopen. Het geld dat daarmee vrijkomt wil de fractie blijven besteden aan de energietransitie en duurzaamheid in Capelle aan den IJssel.

Na de gedwongen splitsing van het oude Eneco eerder dit jaar in een netwerkbedrijf, Stedin en een commercieel bedrijf, Eneco, wordt aan de aandeelhouders van het nieuwe commerciële bedrijf gevraagd of zij de aandelen willen verkopen. D66 vraagt zich daarbij af waarom de gemeente aandeelhouder moet blijven van Eneco, dat vrijwel geheel buiten Capelle aan den IJssel werkt en heeft gekozen voor een verdergaande internationalisering. Daarmee is het risicoprofiel van Eneco veranderd.

De fractie vindt wel dat ook goed naar het belang van Eneco moet worden gekeken bij het zoeken van een nieuwe aandeelhouder. Eneco heeft de afgelopen jaren veel gedaan op het gebied van de energietransitie en het is goed als dat wordt voortgezet. De fractie gunt Eneco een goede en gezonde toekomst, waarbij de ingezette strategie op het leveren van groene energie verder kan worden uitgebreid. In het verkoopproces worden hiervoor waarborgen ingebouwd. Ook andere factoren, zoals werkgelegenheid, zullen worden meegewogen in het verkoopproces.

Het geld dat vrijkomt met de verkoop van de aandelen Eneco wil de fractie van D66 besteden aan de energietransitie en duurzaamheid in Capelle. Afgelopen jaren is daarmee een goede start gemaakt middels de duurzaamheidsagenda. Daarbij worden met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties stappen gezet op het gebied van lokaal opwekken van energie, energie besparen en verder vergroenen van Capelle. Maar er moet nog veel meer gebeuren in Capelle. De gemeente zelf is nog niet geheel CO2 neutraal. Woningen zouden eigenlijk allemaal nul op de meter woningen moeten worden en ook binnen het bedrijfsleven liggen nog mogelijkheden, bijvoorbeeld met zonnepanelen op daken van gebouwen.. Het geld dat vrijkomt bij de verkoop van Eneco zou daarvoor ingezet kunnen worden. Bijvoorbeeld via een fonds dat verduurzaming stimuleert, zeker als de investeringen in energiebesparingen of energie opwekken zich terugverdienen.