Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 15 juli 2017

D66 stelt vragen over de toekomst van afvalinzameling in Capelle

Vlak voor het zomerreces heeft D66 vragen gesteld over de keuze van de gemeente Capelle om in zee te gaan met Irado voor wat betreft het afvalbeheer. Het inzetten op het nascheiden van afval en het gunstige financiële plaatje waren belangrijke overwegingen om te kiezen voor deze partij, waarmee vanaf 1 januari zal worden samengewerkt.

Juist over het duurzaamheids-aspect, de financiële gevolgen en de gekozen vorm van samenwerken wil D66 meer duidelijkheid.

Op het gebied van afvalscheiding zijn er momenteel nog veel onduidelijkheden. Vooropgesteld moet worden dan Capelle slecht scoort waar het gescheiden inzamelen van afval betreft. En dit moet beter vindt D66. Er wordt op dit moment landelijk nog gezocht naar wegen die het optimale rendement opleveren. Hierbij worden zowel nascheiding als bronscheiding als opties nauwlettend in de gaten gehouden.

Er blijkt echter ook dat nascheiden op dit moment nog wel op enkele nadelen stuit. In dit geval moet het afval bijvoorbeeld op transport naar Friesland om daar verwerkt te worden. D66 zou het dan ook onwenselijk vinden als wij voor een lange periode vastzitten aan een partij die vol inzet op het op deze wijze nascheiden. De fractie wil dan ook weten op welke wijze en onder welke voorwaarden de partijen uit elkaar kunnen in de aandelen- constructie die nu gekozen is.

Hiernaast heeft D66 de afvalstoffenheffingen bekeken van andere gemeenten die gebruik maken van de diensten van Irado. Deze liggen hoger dan in Capelle. Dus ook hier wil D66 graag een toelichting op.

Voor de volledige vragen klik hier

Pieter Holkamp / Paul Geleijnse