Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 15 juli 2017

Algemene beschouwing

De laatste voorjaarsnota van deze raadsperiode is gepresenteerd. Nog acht maanden en de Capelse kiezer kan weer naar de stembus om te stemmen voor de gemeenteraad. Een mooi moment om terug te blikken, onderdelen van deze voorjaarsnota tegen het licht te houden en – misschien nog wel het belangrijkste – naar de toekomst te kijken.

Recente verleden

Toen wij een jaar of drie geleden begonnen waren de grootste uitdagingen de zogenaamde “3D’s”. Taken op het gebied van de participatiewet, jeugdzorg en WMO kwamen bij de gemeente te liggen. Wij constateren dat Capelle er in is geslaagd om dit op een goede wijze vorm te geven. Natuurlijk blijven er aandachtspunten, maar de tevredenheid is groot.

Destijds werd ook het coalitieakkoord opgesteld, waarin de voor D66 belangrijke duurzaamheidsagenda een plaats vond. Voor het eerst werd duurzaamheid een prominent onderdeel van het Capelse beleid. Met dank aan de vele betrokkenen die zich hier veelal ook vrijwillig voor inzetten, zijn hier grote stappen gezet.

Verder kunnen we concluderen dat er grote stappen zijn gezet om van Capelle een meer aantrekkelijke stad te maken. Er wordt weer gebouwd en dat gaat leiden tot een aanbod van huizen in verschillende categorieën.  Hiernaast krijgt het stadscentrum een enorme kwaliteitsimpuls en blijft er aandacht voor de andere Capelse wijken.

Heden: voorjaarsnota 2017

De voorstellen zoals deze gedaan worden in de voorjaarsnota kunnen op de instemming van D66 rekenen. Een aantal punten zullen wij even kort toelichten.

We gaven al eerder aan dat er grote stappen gezet zijn op het gebied van duurzaamheid. Maar het kan altijd beter. In deze voorjaarsnota zitten voorstellen om verenigingen van eigenaren en ondernemers meer te betrekken. Groepen waar nog veel te winnen is. De fractie van D66 is het hier dan ook van harte mee eens.

Capelle staat bekend om zijn mooie sportcomplexen. Met enkele relatief kleine ingrepen wat betreft het uitbreiden van kleedkamers kunnen deze echter nog efficiënter gebruikt worden. D66 is dan ook voorstander van deze maatregelen

Toekomst

Aandachtspunten zijn er ook. Werk is in onze ogen een oplossing voor vele problemen. Veelal is het de uitweg uit een armoedesituatie en voorkomt het een sociaal isolement. Voor statushouders zal het een belangrijke bijdrage leveren aan het leren van de taal. Het aantal bijstandsgerechtigden in Capelle is het afgelopen jaar sneller gestegen dan het landelijk gemiddelde. Dit moet een halt toegeroepen worden. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt komen niet overeen wat betreft kennis, vaardigheden en opleiding.

D66 is de partij voor jong en oud. Maar wij constateren ook dat Capelle steeds meer ouderen kent, met hun bijbehorende behoeften en wensen. Het is goed om daar alvast rekening mee te houden.

Capelle is een financieel gezonde gemeente en zal dit wat ons betreft de komende jaren blijven. Wij zullen daarbij kritisch kijken naar experimenten die we met eenmalig geld opzetten, maar die daarna vrij gemakkelijk over lijken te gaan in structurele lasten.

Kortom…

Capelle is voor het overgrote deel van de Capellenaren een prima stad om te wonen, werken, leren en recreëren. En waar verbetering mogelijk is zal D66 ook de komende jaren daar zijn steentje aan bijdragen.

Wij wensen alle Capellenaren een fijne zomerperiode toe!