Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 juni 2017

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Over minder dan een jaar zullen er gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. De programmacommissie van D66 Capelle heeft van de leden de opdracht gekregen om te komen tot een nieuw D66-programma.

Het verkiezingsprogramma is een belangrijk medium om de Capellenaar te informeren over waar D66 Capelle voor staat en draagt bij aan de overtuigingskracht van de partij. Verder vormt het de inhoudelijke basis voor de nieuwe fractie om aan de slag te gaan.

Het programma 2018-2022 zal inspelen op de toekomst. Daarbij wordt onder andere rekening gehouden met veranderingen in het energiebeleid, de woningmarkt en de arbeidsmarkt. Het D66-gedachtengoed, zoals onder meer verwoord in de vijf richtingwijzers, blijft leidend voor de commissie bij het opstellen van het nieuwe programma.

Op dit moment wordt een analyse gemaakt van het huidige programma, waarbij wordt gekeken naar welke zaken inmiddels gerealiseerd zijn en welke zaken relevant blijven voor de aankomende periode. Daarna zal de commissie in gesprek gaan met personen die specifieke inhoudelijke kennis op bepaalde beleidsterreinen hebben.

Wij zijn nog steeds op zoek naar betrokken Capellenaren die onderwerpen die zij van belang vinden willen delen met de programmacommissie, zodat hier aandacht aan kan worden geschonken. Heeft u nog suggesties? Dan kunt u mailen naar info@d66capelleaandenijssel.nl.

(Bij D66 bepalen de leden uiteindelijk de definitieve inhoud van het programma)