Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 juni 2017

Van de wethouder

Versterken door bewegen

In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat eind maart de sportnota is vastgesteld. Hoofddoelstellingen van deze nota zijn a) het verbeteren van gezondheid en welzijn van de Capellenaar met sport en bewegen, en b) sport en bewegen intensiever inzetten als middel om doelstellingen op het gebied van andere beleidsterreinen zoals zorg, jeugd en participatie te realiseren. Ik ben erg blij dat het college van B&W vorige week op basis van het plan “versterken door bewegen” Sportief Capelle subsidie heeft gegeven zodat bewegen voor kwetsbare groepen beter kan worden georganiseerd en gefaciliteerd. Niet alleen worden de doelgroepen (zoals jongeren met een beperking of inactieve ouderen) geïnformeerd over het belang van een actieve en gezonde leefstijl, maar worden ze ook “wegwijs” gemaakt door te vertellen of te laten zien wat er allemaal mogelijk is. En als een bepaald sportaanbod er niet is, gaan we kijken of een passend beweegaanbod kan worden gemaakt – met als doel dat het uiteindelijk structureel kan worden aangeboden. En natuurlijk worden kennismakingsactiviteiten georganiseerd – laagdrempelig en dicht bij de doelgroep.

Radio Capelle

Ook heeft het college van B&W besloten om de subsidie aan Radio Capelle te verhogen tot ruim 50.000 euro. Hiermee is de toekomst van de Radio verzekerd, en kunnen zij radio blijven aanbieden die veel Capellenaren aanspreekt. De afgelopen twee jaar heeft de Radio veel werk verzet. De gehele raadscommissie Dienstverlening en Economie sprak dan ook haar waardering uit voor de voorzitter, de heer Aad van Hulst, en de vele vrijwilligers! Belangrijke stap is de komende verhuizing naar het pand van Kamera Express en de samenwerking met de lokale radio’s in Krimpen en in Zuidplas. Luister dus ook eens naar de leuke programma’s, zoals Hitland op de woensdagmiddag, op de koffie bij Sofie op de vrijdagochtend (met tips over activiteiten in Capelle en omgeving) of politieke issues in Puntsgewijs op de zaterdagochtend. Frequentie op de kabel 102.4 voor Ziggo en 93.1 voor KPN of gewoon 105.3 op de autoradio!

Leeftijdsvriendelijk Capelle

Vanaf eind juni gaan we de wijken in om te horen wat Capellenaren nu, maar ook als ze ouder worden, nodig hebben om prettig te wonen in de wijk. Zijn er bijvoorbeeld voldoende mogelijkheden om je te verplaatsen in de wijk, welke voorzieningen zijn nodig en is informatie wel goed vindbaar? We starten met de wijk Schenkel.