Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 juni 2017

Sluiting Catamaran Hermitage onvermijdelijk

In de vorige nieuwsbrief hebben we al uitgebreid geschreven over de mogelijke sluiting van de Catamaran aan de Hermitage. Het bestuur van de onderwijsorganisatie Blick heeft zonder de wettelijke termijnen in acht te nemen besloten deze vestiging te sluiten. Ook verder overleg heeft niet geleid tot een oplossing omdat Blick vasthoudt aan sluiting. De gemeente heeft daarna besloten een kort geding aan te spannen om de Catamaran aan de Hermitage open te houden. De gemeente is daarbij voor een deel niet ontvankelijk verklaard omdat de kortgedingrechter heeft aangegeven dat deze zaak bij de bestuursrechter hoort. Daarnaast heeft de rechter geoordeeld dat de bestuurder van Blick niet in persoon gedagvaard had mogen worden. De fractie van D66 is bijzonder teleurgesteld in deze afloop. Vooral omdat de sluiting van de Catamaran aan de Hermitage daarmee onvermijdelijk is geworden. Ouders zijn nu bezig om een andere school te zoeken voor hun kinderen. Dat zal een grote impact hebben voor deze kinderen en hun ouders. Ouders blijken daarbij in grote meerderheid te kiezen voor een school die niet meer tot de Blick-organisatie hoort. Al met al is er een situatie ontstaan waarbij het vertrouwen tussen Blick en de gemeente over en weer beschadigd is en dat vertrouwen laat zich, zo ver wij nu kunnen overzien, niet makkelijk meer herstellen.

Komende periode zullen verschillende gesprekken en bijeenkomsten worden gehouden om te zien hoe het verder moet met het openbaar onderwijs in Capelle. Voor de fractie van D66 blijft het belang van het openbaar onderwijs Capelle voorop staan. Het gaat er uiteindelijk om de kinderen in Capelle kansen te bieden om zich voor te bereiden op een goede toekomst.