Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 juni 2017

Jaarstukken met betrekking tot Jeugdhulp Rotterdam, GGD Rotterdam-Rijnmond en Recreatieschap Hitland/Koepelschap.

Tijdens de raadsvergadering van 29 mei 2017 zijn, via de hamerstukkenlijst, onder andere aan de orde geweest:

  1. De voorlopige jaarstukken 2016, de gewijzigde (ontwerp)begroting 2017 en de ontwerpbegroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond;
  2. De begroting en kaderbrief 2018, het jaarverslag 2016 Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond;
  3. De jaarstukken 2016, programmabegroting 2018 van het Recreatieschap Hitland en de jaarstukken 2016 en 1e begrotingswijziging van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen.

Jeugdhulp Rijnmond

De gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze, d.w.z. geen bezwaar, kenbaar te maken ten aanzien van de gewijzigde (ontwerp)begroting 2017 en geen zienswijze, d.w.z. geen bezwaar, kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2018.

GGD Rotterdam-Rijnmond

De gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze naar voren te brengen inzake de ontwerpbegroting 2018 en kennis te nemen van de kaderbrief en het jaarverslag 2016 van de gemeenschappelijke regeling

Hitland en Koepelschap

De gemeenteraad heeft besloten:

  • Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van het Recreatieschap Hitland en van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen;
  • Geen zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de programmabegroting 2018 van Hitland;
  • Geen zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2017, ten behoeve van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen in liquidatie.

Zie hier de opname, agenda en stukken van de Raadsvergadering.