Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 mei 2017

D66 wil geen overlast door windturbines

Met verbazing heeft de D66 fractie kennis genomen van de reactie van de ChristenUnie op de door meerdere partijen ingediende en met ruime meerderheid aangenomen motie aangaande het plaatsen van windmolens in druk bevolkt en bebouwd gebied. Wanneer men het dusdanig oneens is met het tot stand komen van een besluit lijkt het ons aan de late kant om daarover zes weken later aan de bel te trekken. Maar er is verbazing om meerdere redenen.

De aanleiding is een lijst van mogelijke locaties voor windmolens, opgesteld door de provincie. Meer specifiek betreft het hier locaties in Krimpen (Stormpolder) en in Rotterdam in de omgeving van de Brienenoordbrug. Locaties net buiten de grenzen van Capelle dus. Wij hebben inderdaad het college verzocht om een zienswijze in te dienen om dit op dit moment te voorkomen. Overigens heeft ook Rotterdam bezwaar aangetekend tegen de twee mogelijke locaties op Rotterdams grondgebied en is in Krimpen met begrip gereageerd op het Capelse standpunt.

Wij vinden het ook fijn dat de ChristenUnie na de raadsperiode 2010-2014  – met een ChristenUnie wethouder voor duurzaamheid – zich de laatste jaren wél volledig inzet om duurzaamheid op de kaart te zetten. In dit geval heeft de D66 fractie echter de kant gekozen van de burgers die zorgen hebben aangaande slagschaduw en geluidoverlast. Juist om het draagvlak dat recent is ontstaan voor de vele duurzaamheidsmaatregelen intact te laten en te vergroten.

Het college heeft een zienswijze ingediend die in lijn is met de ingediende motie. Het lijkt ons dan  ook verstandig dat de provincie deze zienswijze serieus neemt. Het late tijdstip van de uitspraak van de raad doet hier niets aan af. Wij keuren het dan ook sterk af dat de ChristenUnie een oproep doet om democratisch genomen besluiten niet serieus te nemen. Wij gaan ervan uit dat dit is omdat de uitkomst de ChristenUnie niet zint. D66 vindt dit echter een riskante ontwikkeling die het gezag en aanzien van de gemeenteraad ondermijnt.

Procesmatig willen wij nogmaals verduidelijken dat het college voor het indienen van een zienswijze gebonden was aan termijnen en een uitspraak van de raad had dus alleen zin voordat deze termijn verstreken was. Dat leidde ertoe dat haast geboden was.

Saillant detail is dat twee weken voor de raadsvergadering waarin één en ander besproken werd een mail is uitgegaan naar de raadsleden met duurzaamheid in hun portefeuille met onze bezwaren. Hierin werd al aangekondigd dat er mogelijk een motie opgesteld zou worden. Alle partijen – voor- en tegenstanders – hebben de moeite genomen om op constructieve wijze te reageren. Eén partij heeft dit echter ondanks meerdere verzoeken daartoe nagelaten: de ChristenUnie!