Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 april 2017

Van de wethouder

Stichting Welzijn Capelle

Het is alweer drie maanden geleden dat Buurtkracht opging in de nieuwe Stichting Welzijn Capelle. Niet opnieuw aanbesteden, maar zorgen voor continuïteit in het welzijnswerk. Hierdoor blijft de kennis behouden en gelukkig bleven ook veel dezelfde gezichten – want het zijn de mensen die het welzijnswerk maken! Maar natuurlijk ook een tijd dat weer alles en iedereen op zijn plaats moet vallen. Ook de nieuwe activiteiten moeten een plek en bemensing krijgen. En de stichting Welzijn Capelle doen veel – van Capslock tot de Opstapbus, van buurtbemiddeling tot mantelzorg, van Eropaf-team tot www.maakcapelle.nl. Op de nieuwe website www.welzijncapelle.nl staan alle werkzaamheden vermeld die binnen “de Stichting” plaatsvinden. U kunt hen ook dagelijks bereiken via 010-7074900 tussen 09.00 en 12.00 uur.

Cultuurwijzerbijeenkomst

Op de jaarlijkse cultuurwijzerbijeenkomst treffen scholen en “culturele aanbieders” elkaar om te kijken welk cultureel aanbod zij op school willen hebben. Het is belangrijk dat op scholen cultuureducatie plaatsvindt, zodat alle kinderen, ongeacht thuissituatie, in aanraking komen met cultuur: het is goed voor hun sociale, cognitieve, maatschappelijke en motorische ontwikkeling. Scholen hebben daarom een belangrijke rol! Tijdens deze middag stonden voorproefjes van lessen, delen van nieuw(tje)s en bespreken van de concept cultuur/evenementennota centraal.

Het afgelopen jaar hebben we voor het eerst gewerkt met de website www.schoolbreedcapelle.nl. Het onderwijs wilde graag overzicht van wat er in Capelle tijdens schooltijd (de cultuurwijzer), na schooltijd (het brede school netwerk BSN) en in de vrije tijd te doen was. En op deze website komt dat allemaal samen. Het komend jaar gaan we kijken hoe we de website breder kunnen maken, want er gebeurt op scholen natuurlijk meer dan alleen cultuur, denk bijvoorbeeld ook aan lessen over duurzaamheid of afval.

Duurzaamheid

Vandaag heb ik het eerste concept-jaarverslag van de duurzaamheidsagenda gelezen. Wat is er veel gebeurd in het afgelopen jaar! Dank aan alle vrijwilligers en organisaties die hebben bijgedragen, want als gemeente kunnen we dit niet alleen. In juni organiseert de gemeente een platformbijeenkomst duurzaam (dit doen we vier keer per jaar) waarop het jaarverslag wordt besproken. Het tweede onderwerp is “de stip op de horizon”, hoe realiseren we met elkaar de klimaatdoelstellingen van 2050. Als u zich via www.energiewijzercapelle.nl aanmeldt voor de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van alle “duurzaamheidsactiviteiten”.