Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 april 2017

Armoede en schulden.

In de raadsvergadering is het beleidskader aanpak armoede en schulden 2017-2020 behandeld. Een stuk waar D66 zich in kan vinden.

Wij zijn met name tevreden over de verbreding van het aanbod schuldenaanpak. Minder mensen zullen hierdoor tussen wal en schip vallen en minder mensen worden aan hun lot over gelaten.

Ook de aanpak met betrekking schulden onder jongeren stemt ons erg tevreden. Uit onderzoek blijkt dat er steeds meer jongeren met schulden zijn. Dit leidt vaak tot andere en meer problemen bij de jongeren. Zeer onwenselijk voor deze groep die nog een heel leven voor zich heeft.

Ook de pilot flexbudget ziet er goed uit. Hier kan gebruik van worden gemaakt als er snel een oplossing nodig is, maar het nog niet direct duidelijk is uit welk ‘potje’ het daarvoor benodigde geld kan komen. Het is een snelle en efficiënte oplossing voor problemen, waarvan dan later wordt gekeken hoe de financiering geregeld moet worden.

Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten van deze pilot. Of het werkt en of de financiële afhandeling in orde komt zonder dat er sprake is van rechtsongelijkheid of onwenselijke precedentwerking.

Ook zal er actiever door partners (zoals het waterbedrijf) melding worden gemaakt als er sprake is van betalingsachterstanden, zodat mensen die in de problemen zitten eerder geholpen kunnen worden. Wij maakten ons enigszins zorgen of dit geen inbreuk op de privacy is, maar zijn inmiddels gerustgesteld doordat dit aspect goed geregeld is.

Tijdens de vergadering is er een motie ingediend door de PvdA met de vraag of het college wil onderzoeken of een aantal maatregelen die gebruikt worden in enkele andere gemeentes om mensen in armoedesituaties beter te ondersteunen en te motiveren ook in Capelle gebruikt kunnen worden. D66 kan zich hier goed in vinden, mits het uiteraard geen situaties als rechtsongelijkheid en dergelijke oplevert, en zijn benieuwd naar de uitkomst van het onderzoek.

Al met al veel initiatieven en maatregelen.

Rest ons nog wel de vraag of door al deze goede en voortvarende plannen de armoede op papier daadwerkelijk zal verminderen. Situaties van armoede hebben niet alleen te maken met problemen met het uitgavenpatroon, maar ook met de inkomsten; iets waar we als gemeente niet veel aan kunnen doen. En de definitie die het rijk hanteert om situaties van armoede te definiëren heeft nog steeds het inkomen als basis.

De tijd zal het leren.