Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 4 april 2017

D66 spreekt zich uit tegen overlastgevende windturbines

Op verzoek van D66 zijn in de gemeenteraadsvergadering van 27 maart de mogelijke locaties net buiten Capelle besproken, waar windturbines kunnen verrijzen. Een ruime meerderheid van de raad heeft zich hierbij  uitgesproken tegen de komst van windmolens die overlast veroorzaken. De effecten van slagschaduw en geluid kunnen grote invloed hebben op de omwonenden. Bij de locaties in Rotterdam  Kralingen en de Stormpolder die nu door de provincie Zuid Holland genoemd worden zouden bewoners van Fascinatio en Capelle-West overlast kunnen ervaren. Onder de bewoners van deze wijken is dan ook al de nodige onrust en weerstand ontstaan.

“Natuurlijk zijn wij groot voorstander van duurzame energie,” aldus D66 raadslid Paul Geleijnse. “Wij zetten echter wel onze vraagtekens bij het plaatsen van grote windmolens in dichtbebouwd en -bevolkt gebied.”

Alleen als er vanaf het allereerste begin een goed traject wordt doorlopen, waarbij omwonenden alternatieven aan kunnen dragen en waar zij bij voorkeur ook profiteren van de voordelen, kan er draagvlak gecreëerd worden en zal er enthousiasme ontstaan om de noodzakelijke verduurzaming te realiseren. In het voorstel van de provincie voor de plaatsing van de windturbines zijn de locaties al gekozen door de provincie en kunnen omwonenden alleen nog bezwaar maken.

Het college zal binnenkort een zienswijze indienen bij de provincie in lijn met het kritische geluid van de gemeenteraad. Door de provincie wordt voor inwoners van Capelle en omliggende gemeenten op 4 april vanaf 19:00 een inloopavond georganiseerd op het gemeentehuis. U kunt daar informatie krijgen over de plaatsing van de windturbines en u kunt daar uw mening kenbaar maken. De fractie van D66 treft u daar graag.