Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 11 februari 2017

Van de wethouder

De afgelopen weken ben ik veel in gesprek geweest met de scholen. Natuurlijk over de nieuwbouwplannen voor vier nieuwe basisscholen in Middelwatering, maar ook over een oplossing voor het overvolle schoolgebouw in Fascinatio, de realisatie van groene schoolpleinen en duurzaamheidsmaatregelen. De gemeenschappelijke scholenmarkt heeft net weer voor de tweede keer plaatsgevonden, tot groot genoegen van zowel de leerlingen en hun ouders als van de scholen zelf. Ook zijn de voorbereidingen voor de technische lessen op de basisschool weer in volle gang. Na het succes van vorig jaar hebben zich nu alweer veel Capelse en Krimpense scholen ingeschreven.

Nieuwe IJsselcollege

Samen met D66 Tweede Kamerlid Kees Verhoeven heb ik het nieuwe IJsselcollege bezocht. Tijdens een les maatschappijleer hebben we met een klas gesproken over onder meer Europa en digitale veiligheid, de onderwerpen waar Kees zich veel mee bezig houdt. Het was leuk om zo met een klas in discussie te gaan. Samen met de directeur ga ik kijken of we dat ook op een structurelere basis kunnen doen. Tijdens de rondleiding door de school was veel aandacht voor het (vernieuwende) concept van de school, waarbij de verschillende niveaus (vmbo tot vwo) samenwerken. Van de waterschade, die vlak voor de opening van het nieuwe gebouw ontstond, was gelukkig nauwelijks iets meer te zien. Hopelijk blijft dat ook zo op de langere termijn.

Internationale Schakelklas in Capelle.

Ook heb ik een bezoek afgelegd aan de Internationale Schakelklas (ISK) die sinds dit najaar is gevestigd in een lokaal bij het praktijkcollege aan de Wiekslag. Op de ISK krijgen gemiddeld 16 jongeren tussen de 12 en 16 les, die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. De bedoeling is dat zij binnen 1 à 2 jaar doorstromen naar het reguliere onderwijs, wat een enorme prestatie is als je bij aanvang geen Nederlands spreekt, huis en haard hebt moeten achterlaten en wellicht nog nooit op school hebt gezeten. Opvallend was dat vrijwel alle jongens aan sport (voetbal) deden, en de meisjes niet. Samen met Sportief Capelle ga ik kijken of we hier iets aan kunnen verbeteren.

Capelle heeft een excellente school!

Sinds kort heeft Capelle een excellente school, het Accent Praktijkcollege in Schollevaar. Het is een school in beweging en met ambitie. Zo heb ik recent het nieuwe wijk/lunch restaurant mogen openen. De leerlingen doen hier praktijkervaring op en wijkbewoners kunnen komen eten. Ook starten ze met het project Helpende Handjes voor hulp aan ouderen in de wijk.

Tot slot

Kortom, de afgelopen tijd is al veel gerealiseerd op onderwijsgebied, denk bijvoorbeeld ook aan de ontwikkeling van de Integrale Kindcentra en de nieuwbouw van het IJsselcollege. We gaan met elkaar nog grote stappen zetten en dat moet ook, want investeren in onderwijs vormt de sleutel tot persoonlijke groei en succes.