Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 11 februari 2017

“Thuis in Capelle”

Onlangs werd in de commissie Dienstverlening en Economie de notitie statushouders “Thuis in Capelle” besproken.

Statushouders: een onderwerp dat lijkt te leven onder de Capellenaren en in de pers, met name wanneer het de huisvesting betreft. De huisvesting voor statushouders in Capelle is vooralsnog geregeld, waarbij er speciaal ook aandacht is voor alleenstaanden. Maar eigenlijk is dat nog het meest eenvoudige deel. Waarbij aangetekend dient te worden dat, door toedoen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, Capelle op dit moment minder statushouders krijgt toegewezen dan verwacht en vooraf opgedragen.

Van het grootste belang is dat statushouders ook de kansen krijgen – en grijpen – om te slagen in Capelle.

Voor het tot stand komen van de nota is een zorgvuldig proces gevolgd, waarbij een gemeentelijke werkgroep was betrokken en een speciaal voor de opvang van statushouders in het leven geroepen “denktank”. Maar vooral ook alle Capellenaren werd gevraagd mee te praten. Hiervoor is onder andere een uitnodiging verspreid om op 23 november mee te praten in het gemeentehuis. Capellenaren met expertise op allerlei vlakken namen plaatst aan vier tafels, om te praten over de thema’s: maatschappelijk begeleiding en participatie, inburgering en taal, scholing en gezondheid en werk en inkomen.

Dit alles heeft geleid tot een notitie waarin de eerder genoemde thema’s goed naar voren komen in uitgewerkte beleidsthema’s.

D66 kan zich vinden in de gekozen opzet en heeft nogmaals het belang van taal benadrukt. Ook is er aandacht gevraagd voor de begeleiding van statushouders die als minderjarige zijn binnengekomen op het moment dat zij de leeftijd van 18 jaar bereiken. Verder zijn wij benieuwd naar de resultaten van het zogenaamde “maatjesproject”.

Wij vertrouwen erop dat statushouders snel hun weg vinden in Capelle, waarbij het volgen van onderwijs en/of het hebben van een baan volgens D66 van het grootste belang is.

klik hier voor de gehele notitie.