Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 11 februari 2017

Strategisch huisvestingsplan onderwijs

In de commissievergadering van 24 januari is het concept strategisch onderwijshuisvestingsplan besproken. Al in diverse thema-avonden en commissievergaderingen is dit onderwerp eerder aan de orde gekomen en is er al uitvoerig over gesproken. Het gaat immers niet alleen om onderwijs, maar ook over de stadsontwikkeling en natuurlijk om veel geld. Voor D66 een belangrijk onderwerp, met name wat betreft de kwaliteit van het onderwijs. Maar uiteraard ook in verband met de ontwikkelingen in Centraal Capelle.

Het plan is compleet en overzichtelijk. De cijfers zijn helder. Geïnteresseerden kunnen het hele plan hier nalezen.

De twee belangrijkste punten zijn:

Ten eerste de vier nieuw te bouwen basisscholen. Deze worden twee aan twee gebouwd. Twee aan de Alkenlaan en twee aan de Meeuwensingel. Wij zijn van mening dat dit een kwaliteitsimpuls is voor het onderwijs om de verouderde gebouwen te vervangen voor gebouwen die geschikt zijn voor het huidige moderne onderwijs.

Ook kan er door de twee clusters rekening gehouden worden met eventuele schommelingen tussen leerlingenaantallen tussen de scholen. Verder is het voor de scholen zo goed mogelijk om functies te delen. Hiernaast is het ook een kwaliteitsimpuls voor de stadsontwikkeling van Capelle. Positief voor de locatie Alkenlaan/Pelikaanweg waar nu het nieuwe IJsselcollege staat, maar ook de nieuwe zwembad/sporthal-combinatie zal verrijzen, om twee nieuwe basisscholen aan dit gebied toe te voegen.Ook positief dat er ruimte vrijkomt in het park tussen het gemeentehuis en het Comenius door de basisschool die daar verdwijnt. Dit geeft mogelijkheden daar iets moois van te maken dat aansluit op het al bestaande park.En ook heel positief voor de locatie aan de Meeuwensingel, een gebied waar we het al jaren nodig vinden om het mooier en beter te maken. Dit kan nu ook grondig worden aangepakt, zodat dit verbonden wordt met het nieuwe centrum.

Het tweede punt is de situatie in Fascinatio, met name wat betreft de leerlingenaantallen die maar net in de huidige gebouwen passen. De prognoses wijzen wel uit dat alle leerlingen in de scholen in Fascinatio les kunnen krijgen.

Indien dat toch niet zo blijkt te zijn, bijvoorbeeld als het tweetalige basisonderwijs zodanig populair wordt dat dit veel leerlingen aantrekt, zal er een andere oplossing moeten worden gevonden.

Er is nog een onderzoek gaande wat de eventuele oplossing zou kunnen zijn. Wij wachten graag de uitkomst van dit onderzoek af en houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen voor de scholen in Fascinatio.