Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 11 februari 2017

Capelle strijdt tegen precariobelasting

Afgelopen weken is de gemeente Capelle veel in het nieuws gekomen in de strijd tegen precariobelasting. Dit is een gemeentelijke belasting voor nutsbedrijven die leidingen en kabels in de openbare grond leggen. De nutsbedrijven rekenen deze kosten door aan hun klanten. Echter niet alle gemeenten innen deze belasting en minister Plasterk heeft inmiddels verboden om deze belasting nog in te voeren. Capelle aan den IJssel heft deze belasting niet, maar andere gemeenten, bijvoorbeeld Rotterdam, doen dit wel. Daardoor betalen de Capellenaren mee aan de precariobelasting die de gemeente Rotterdam oplegt aan Eneco. Het gaat om enkele tientjes per jaar. Minister Plasterk wil deze oneerlijke situatie nog 10 jaar in stand houden via een wetsvoorstel dat nu in behandeling is bij de Tweede Kamer.

Voor de fractie van D66 was dat niet acceptabel. Wij hebben daarom vorig jaar bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2016 aan de verantwoordelijk wethouder gevraagd om actie te ondernemen richting Den Haag. En die uitdaging heeft wethouder Meuldijk met grote inzet opgepakt. Resulterend in een brief namens bijna 80 gemeenten aan minister Plasterk en de commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Het is nu afwachten wat de uitkomst van het debat wordt. Daarbij zijn er meerdere aanpassingen van het wetsvoorstel mogelijk om de oneerlijke situatie zo snel mogelijk op te heffen. De periode dat precariobelasting mag worden geheven kan sterk worden bekort. Of nutsbedrijven mogen de precariobelasting alleen nog doorbelasten aan klanten die in de gemeente wonen die de belasting heft.

De fractie van D66 hoopt dat de Tweede Kamer zo snel mogelijk een einde maakt aan deze situatie waarbij Capellenaren bijdragen aan de begroting van Rotterdam.