Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 december 2016

Van de wethouder

“Het volgende hoofdstuk”

Zo heet de nieuwe visie op de bibliotheek. De nieuwe visie maakt het mogelijk om, vanuit een inspirerende en toegankelijke centrumvestiging, de basisvaardigheden van Capellenaren op het gebied van taal, informatie en media te bevorderen. De bibliotheek doet dat samen met een netwerk van partners verspreid door de stad, bijvoorbeeld op het gebied van taal. Ook de kunstuitleen blijft een plek houden, wellicht gekoppeld aan workshop-mogelijkheden. Natuurlijk blijft de bibliotheek ook inzetten op de bibliotheek op school, bij voorkeur ook op het voortgezet onderwijs. De gemeente heeft besloten om het pand van de bibliotheek te kopen, waardoor ook de Rabobank en horeca een plekje kunnen vinden. Door deze verbouwing ontstaat de mogelijkheid om de “nieuwe” bibliotheek ook echt zichtbaar te maken. Wordt vervolgd!

Hitland

De kwaliteitsimpuls in Hitland wordt nu echt goed zichtbaar. De “hondenprettuin” aan de Nieuwerkerkse kant en de twee speeltuinen zijn (vrijwel) gereed, net zoals het vogelkijkscherm. Deze week wordt de samenwerkingsovereenkomst voor de buurtmoestuin ondertekend, met onder andere vertegenwoordigers van het WOP Oostgaarde en de Molukse gemeenschap. Doel van deze buurtmoestuin is natuurlijk het kunnen tuinieren, maar nadrukkelijk ook het organiseren van sportieve of culturele activiteiten. De komende tijd gaat nog hard worden gewerkt aan een vergroening van de parkeerplaatsen, de vernieuwing van de bankjes en bewegwijzering. Kortom, we timmeren hard aan de weg om het gebied nog aantrekkelijker te maken voor Capellenaren!

Opening lunchcafé / leerwerkplaats Accent (Wisselspoor 6)

Vorige maand heb ik het lunchcafé annex leerwerkplaats van Accent mogen openen. Daar ben ik erg blij mee, want het lunchcafé biedt een laagdrempelige inloopvoorziening voor de (vaak oudere) bewoners van de buurt. Het is een plek waar men elkaar kan ontmoeten en met een kop koffie of een broodje een praatje kan maken, een netwerk kan onderhouden. Maar het is meer. Het is ook een plaats waar leerlingen – al werkend – leren, en zich zo goed kunnen voorbereiden op de toekomst. Op termijn kan dit nog worden uitgebreid met “helpende handjes”, leerlingen die ouderen in de buurt helpen met bijvoorbeeld de tuin of het doen van boodschappen. Wat mij betreft een aanwinst voor Capelle!