Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 19 november 2016

Ook in 2017 kansen voor Capelle

De begroting 2017 laat opnieuw de voortvarende aanpak van het college van Leefbaar Capelle, D66 en de VVD zien. Veel zaken worden aangepakt om te zorgen dat Capelle een fijne stad blijft om te werken, wonen en leven. Dat zonder lastenverhoging voor de inwoners van Capelle en steeds met oog voor een financieel veilige toekomst.

Stadsvernieuwing

Voor de aanpak van het stadscentrum in de komende 5 jaar is een bedrag van 25 miljoen in de begroting opgenomen. Samen met de investeringen van de RET en de eigenaar van de Koperwiek zal dat leiden tot meer winkels, een vernieuwd metrostation, een levendiger stadsplein en een betere en veiligere doorstroming van het verkeer in en rond het centrum. De plannen voor woningbouw aan de Rubenssingel, Fazantstraat, Couwenhoek en de Mient worden in gang gezet.

Duurzaamheid

Uitvoering van de duurzaamheidsagenda verloopt voorspoedig. Er komt een Capelle-brede actie om de aanschaf van zonnepanelen te ondersteunen. Ook wordt met Capelle gesproken over de lange termijn doelstellingen voor duurzaamheid. Een mooi voorbeeld hoe Capelse inwoners en organisaties worden betrokken bij de plannen om Capelle groener en duurzamer te krijgen. De gemeente gaat ook zonnepanelen plaatsen op de nieuwe zwembad/sporthal combinatie. D66 wil inwoners stimuleren om meer bomen te planten, groene schuttingen te plaatsen en groene daken aan te leggen.

Onderwijs

Recentelijk is de  Capelse onderwijsnotitie 2016-2020 aangenomen, waarin afspraken en ambities met alle Capelse scholen zijn opgenomen om elk kind een kans te geven op goed onderwijs en hiermee te zorgen dat zij goed voorbereid de maatschappij ingaan. In de begroting 2017 is geld opgenomen om in de komende 5 jaar een aantal basisscholen te vervangen en eventueel te verplaatsen.

Decentralisaties

In 2015 zijn de taken voor jeugdzorg, WMO en participatiewet bij de gemeente gekomen. Dat is in grote lijnen goed gegaan, met hoge scores op klanttevredenheid en weinig klachten en bezwaren. D66 wil bij de jeugdhulp en WMO een kwalitatieve verbetering, zorg op maat, een integrale aanpak en nadruk op preventie. De zorg zal een andere vorm krijgen, laagdrempelig, dicht bij huis, met elkaar en betaalbaar. D66 steunt de zoektocht naar innovaties die daarvoor nodig zullen zijn.  De participatiewet en bijstand moeten gericht zijn op zo veel mogelijk leiden tot betaald werk voor iedereen die kan werken. Ook daar zullen extra maatregelen nodig zijn om dit te bereiken.

Woonruimte statushouders

Capelle heeft vanuit het Rijk een taakstelling om dit jaar 168 statushouders te huisvesten. Het aantal zal volgend jaar waarschijnlijk op een wat lager niveau liggen. D66 vindt dat we deze groep de kans moeten geven om goed te integreren in de Capelse maatschappij. Daar wordt in 2017 uitvoering aangegeven. Er komen onvoldoende passende sociale huurwoningen vrij om de statushouders te huisvesten. Daarom stemt D66 in met de huur en aankoop van woningen voor statushouders.

Afsluitend

Veel gaat goed in Capelle, maar natuurlijk gaat niet alles zoals we graag zouden willen. Nog steeds groeit 1 op de 5 kinderen op in armoede en hebben teveel mensen geen baan. Wereldwijd zijn er grote hoeveelheden mensen op de vlucht. Gelukkig zien wij goede initiatieven in Capelle, veel vrijwilligers die een bijdrage leveren en ondernemers die gaan voor hun zaak. Dat maakt dat Capelle een heerlijke stad is en blijft om te wonen, werken en recreëren!