Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 25 oktober 2016

Van de wethouder

De komende maanden wordt in overleg met vele partijen hard gewerkt aan nieuw WMO-beleid. In 2015 is gekozen voor overgangsbeleid, om zorgcontinuïteit te kunnen bieden en ervaring op te doen met de nieuwe taken. Nu, anderhalf jaar verder, is het tijd om verdere stappen te zetten zodat we kunnen inzetten op meer maatwerk, meer preventie, minder escalatie naar zwaardere vormen van zorg en meer integraliteit in beleid. Uitgangspunt hierbij is een sterke sociale basis, waardoor problemen kunnen worden voorkomen. Het doel is een stevige basis creëren voor zelfredzaamheid (waardoor je langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen) en voor participatie (meedoen aan c.q. een bijdrage leveren aan de samenleving).

Natuurlijk krijgt iedereen die dat nodig heeft ondersteuning waar dat nodig is. Zo kort en licht als mogelijk, zo zwaar en langdurig als nodig. Maatwerk is hierbij essentieel: het resultaat staat centraal. De ene Capellenaar is de andere niet, dus niet het zorgaanbod, maar de Capellenaar staat centraal. Waar is hij of zij echt mee geholpen?

Ook moeten we slim organiseren. Niet meer aparte beleidsterreinen, maar integraal kijken naar wat iemand nodig heeft. Nieuwe combinaties aangaan, zoals bijvoorbeeld de Sportzorg Alliantie waar Sportief Capelle samenwerkt met zorgpartijen om nieuw sportaanbod voor mensen met een beperking te ontwikkelen.

Het nieuwe beleid komt waarschijnlijk begin december in de commissie, dus als u aandachtspunten op WMO-gebied heeft, hoor ik deze graag!

Maandag tien oktober was het de eerste keer dat in Capelle aandacht is besteed aan de Dag van de Duurzaamheid. Ik begon de dag met voorlezen op een basisschool over “Plastic”, om daarna met de kinderen in gesprek te gaan over afval. Leuk was dat de kinderen aangaven op school meer aan afvalscheiding te willen doen, dus binnenkort ga ik weer terug om hen daarbij te helpen. ’s Middags was Lodewijk (vroeger) van Eigen Huis en Tuin aanwezig. Zijn bedrijf heeft de plannen voor het nieuwe stadscentrum beoordeeld op het gebied van Duurzaamheid. We kregen Label C, maar proberen de lat natuurlijk hoger te leggen bij de daadwerkelijke realisatie van de Centrumplannen. Om te laten zien hoe een paar stenen eruit al een heel verschil kan maken hebben we een randje langs het bordes van het gemeentehuis met plantjes beplant, het ziet er meteen een stuk vriendelijker uit. ‘s Avonds was nog een bijeenkomst van het Platform Duurzaam en een informatiemarkt. Tot slot kreeg ik van de Christen Unie aan het begin van de commissievergadering een taart als blijk van waardering voor het gevoerde duurzaamheidsbeleid, onverwacht en leuk. Heel zichtbaar duurzaam is de nieuwe windturbine op het terrein van de waterzuivering naast de van Brienenoordbrug. Niet te missen natuurlijk, en ik vind hem verrassend goed passen in onze verstedelijkte omgeving.

Andere onderwerpen die de komende maanden op de agenda staan zijn onder andere vrijwilligersbeleid, een nieuwe sportvisie en onderwijshuisvesting. Ook hierover hoor ik graag uw suggesties Dat kan per mail (m.j.van.cappelle@capelleaandenijssel.nl), telefonisch (0611759068), op een fractievergadering (zie voor data onze agenda) of gewoon tijdens een kopje koffie.