Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 25 oktober 2016

Post-NL locatie

Op het gebied van stadsontwikkeling vindt er momenteel veel plaats in Capelle. En vaak is er een duidelijke relatie tussen die ontwikkelingen aan te wijzen. Een goed voorbeeld hiervan is het onlangs vastgestelde gebiedspaspoort voor de Post-NL locatie. Dit is een gebiedje naast – of bijna in – het sport- en jongerencluster Alkenlaan/Pelikaanweg. Er liggen hier prima kansen om het toekomstige groene en moderne gebied uit te breiden met woningen voor starters en jongeren. Dit vormt een mooie schakel naar het centrum van Capelle. Passend in de omgeving, met aandacht voor het aantal bouwlagen, de verkeersafwikkeling en duurzaamheid. D66 is voorstander deze keuze en hoopt dat in de nabije toekomst mooie plannen gerealiseerd gaan worden in dit gebied. Belangrijkste aandachtspunt blijft echter de ook in het gebied gelegen KPN centrale. Een letterlijke sta-in-de-weg. Omdat dit gebouw dus niet in eigendom is bij gemeente zijn er momenteel geen andere mogelijkheden dan het gesprek aangaan en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.