Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 juli 2016

Capelle op koers – algemene beschouwingen

De Voorjaarsnota 2016 laat opnieuw de voortvarende aanpak van het college van B en W met Leefbaar Capelle, D66 en de VVD zien. Veel zaken worden aangepakt om te zorgen dat Capelle een fijne stad blijft om te werken, wonen en leven. Dat alles zonder lastenverhoging voor de inwoners van Capelle en steeds met oog voor een financieel veilige toekomst.

Stadsvernieuwing

In de voorjaarsnota wordt bijna 25 miljoen euro gereserveerd voor de aanpak van het stadscentrum in de komende 5 jaar. Samen met de investeringen van de RET en de eigenaar van de Koperwiek zal dat leiden tot meer winkels, een vernieuwd metrostation, een levendiger stadsplein en een betere en veiligere doorstroming van het verkeer in en rond het centrum. De plannen voor woningbouw aan de Rubenssingel, Fazantstraat, Couwenhoek en de Mient worden in gang gezet.

Duurzaamheid

Uitvoering van de vorig jaar aangenomen Duurzaamheidsagenda verloopt voorspoedig. Veel Capelse inwoners en organisaties worden betrokken bij de plannen om Capelle groener en duurzamer te maken. De gemeente gaat ook zonnepanelen plaatsen op de nieuwe zwembad/sporthal combinatie. D66 wil inwoners stimuleren om meer bomen te planten, groene schuttingen te plaatsen en groene daken aan te leggen.

Onderwijs

Recentelijk is de Capelse onderwijsnotitie 2016-2020 aangenomen, waarin afspraken en ambities met alle Capelse scholen zijn opgenomen om elk kind een kans te geven op goed onderwijs en de kans om later goed voorbereid de maatschappij in te gaan. Komend jaar verschijnt een nieuw plan voor de huisvesting van de basisscholen.

Decentralisaties

In 2015 zijn de taken voor jeugdzorg, WMO en participatiewet bij de gemeente gekomen. Dat is in grote lijnen goed gegaan met hoge scores op klanttevredenheid en weinig klachten en bezwaren. In 2016 wordt het nieuwe beleid voor de komende jaren vorm gegeven. D66 wil bij de jeugdhulp en WMO een kwalitatieve verbetering, zorg op maat, een integrale aanpak en nadruk op preventie. De zorg zal een andere vorm krijgen, laagdrempelig, dicht bij huis, met elkaar en betaalbaar. De participatiewet is gericht op het naar betaald werk leiden van iedereen die hiertoe in staat is. Capelle gaat nu onderzoek doen welke instrumenten daarvoor goed werken.

Woonruimte statushouders

Capelle heeft vanuit het Rijk een taakstelling om dit jaar 168 statushouders te huisvesten. Het aantal zal volgend jaar waarschijnlijk op een vergelijkbaar niveau liggen. D66 vindt dat we deze groep de kans moeten geven om goed te integreren in de Capelse maatschappij. Er komen onvoldoende passende sociale huurwoningen vrij om de statushouders te huisvesten. Creatieve oplossingen en betrokkenheid van de inwoners zullen komende jaren nodig zijn om te zorgen dat statushouders op een goede wijze hun plek vinden in Capelle.

Capelle in perspectief

Veel gaat goed in Capelle, maar natuurlijk gaat niet alles zoals we graag zouden willen. Nog steeds groeit 1 op de 5 kinderen op in armoede en hebben te veel mensen geen baan. Wereldwijd zijn er grote hoeveelheden mensen op de vlucht. Gelukkig zien wij goede initiatieven in Capelle, veel vrijwilligers die een bijdrage leveren en ondernemers die gaan voor hun zaak. Dat maakt dat Capelle een heerlijke stad is en blijft om te wonen, werken en recreëren!