Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 april 2016

Kansen voor Capelle: de tussenbalans

Halverwege de raadsperiode 2014-2018, een mooi moment om de balans op te maken. Wat is in de afgelopen twee jaar bereikt voor Capelle en haar inwoners en wat kunt u de komende twee jaar nog verwachten van D66?

Drie decentralisaties

Belangrijkste thema voor de Capellenaren, maar ook voor  ambtelijke organisatie, college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad, is de overheveling van taken op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en werk naar de gemeente per 1 januari 2015. Daar is met veel tijd en energie aan gewerkt om het voor onze Capellenaren zo goed mogelijk te laten verlopen. En na ruim een jaar kunnen we zeggen met succes, voor veel inwoners is deze transitie probleemloos verlopen. Komende jaren wil D66 verdere verbeteringen realiseren. Hoe zorgen we met elkaar dat de jeugd op een snellere en nog betere manier wordt geholpen als dat nodig is? De huidige maatschappelijke ondersteuning kan meer op preventie gericht worden en nog meer aansluiten bij het welzijnswerk, dat de komende jaren in een gemeentelijke stichting wordt ondergebracht. Tegengaan van eenzaamheid blijft belangrijk. En meer mensen aan het werk, juist ook die inwoners voor wie het vinden van werk lastig is, zoals: mensen met een beperking, jongeren, 50-plussers en laaggeschoolden.

Stedelijke ontwikkeling

Na jaren wordt er weer gebouwd in Capelle. In het stadscentrum wordt de Koperwiek aangepakt, de RET gaat het metrostation renoveren en het Stadsplein wordt vernieuwd. Voor D66 is dit de kans om een bruisend Stadshart te creëren. Nieuwbouw van woningen komt ook op gang. Bijvoorbeeld aan de Fazantstraat, bij de Rubenssingel, de Couwenhoek, de Mient en de Hoven II. Veelal grondgebonden woningen, gericht op de behoefte van Capelle. Met in sommige gevallen mogelijkheden tot zelfbouw naar eigen wensen en minder regels. In het afgelopen jaar is de nieuwe parkeernota verschenen. Parkeerproblemen worden aangepakt, soms door extra parkeerplaatsen, soms door blauwe zones. En parkeren blijft gratis.

Duurzaamheid

D66 wil de groene uitstraling van Capelle, bevestigd met  het winnen van de titel “Groenste stad”, verder versterken. Duurzaamheid zit met het verschijnen van de duurzaamheidsagenda ook in de lift. Komende jaren worden met scholen, woningbezitters, sportverenigingen, andere organisaties en bedrijven de kansen benut op het gebied van energiebesparing en plaatsing van zonnepanelen. Goed voor het milieu en de portemonnee van alle betrokkenen.

Onderwijs

Ontwikkeling en ontplooiing van mensen heeft D66 hoog in het vaandel staan. Daarom verschijnt binnenkort de Capelse Educatieve Agenda, waarin partijen in en rond het onderwijs afspraken maken om gezamenlijk te zorgen dat alle kinderen het beste onderwijs kunnen volgen. Ook de vorming van Integrale Kind Centra is een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van onze kinderen. Het project digitaal meedoen zorgt ervoor dat alle inwoners de kans krijgen om nu en in de toekomst mee te doen in een maatschappij met snel veranderende technologie.

Sport

Op het gebied van sport is een belangrijke beslissing genomen om tegelijk een nieuw zwembad en een nieuwe sporthal te bouwen bij het nieuwe IJsselcollege. Een zwembad waarmee AZC, de zwemvereniging, weer jaren vooruit kan. De sporthal Schenkel blijft behouden voor de korfbal. Met de investeringen in de buitensportcomplexen een enorme impuls voor de sport in Capelle.

Winkelopeningstijden

In het afgelopen jaar is een belangrijke verruiming van de openingstijden van winkels doorgevoerd. Winkeliers kunnen nu zelf bepalen wanneer zij open zijn. Een keuzevrijheid waar D66 lang voor heeft gestreden. Inwoners van Capelle hoeven niet langer naar Rotterdam op zondag. Zij kunnen nu ook op zondag winkelen in Capelle.

De titel van ons programma voor de raadsperiode 2014-2018 is “Kansen voor Capelle”. Komende jaren verwacht D66 nog vele kansen met en voor u te benutten.