Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 februari 2016

Van de Wethouder

In deze ‘van de wethouder’ de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam:

Vorig jaar zomer is de nieuwe duurzaamheidsagenda vastgesteld door de gemeenteraad. Kern van deze agenda is dat de gemeente niet langer alleen een voorbeeldfunctie heeft op het gebied van duurzaamheid (denk aan de gemeentelijke elektrische auto’s, de groene gemeentewerf), maar juist ook samen met andere Capellenaren, instellingen en ondernemers stappen moet zetten naar een duurzamer Capelle. En dat zijn we nu ook druk aan het doen! Deze maand hebben de eerste bewonersavonden in de Waarden en Merelbuurt plaatsgevonden, waar mensen worden voorgelicht om gezamenlijk de huizen te isoleren en/of gezamenlijk zonnepanelen aan te schaffen. Dit doet de gemeente in nauwe samenwerking met het Energie Collectief Capelle (ECC). Ik ben er echt van overtuigd dat als mensen worden ontzorgd, onafhankelijk advies krijgen over de mogelijkheden en gezamenlijk kunnen inkopen, een goed resultaat bereikt kan worden!

In januari heb ik ook, samen met Sportief Capelle, met alle buitensportverenigingen om de tafel gezeten. Zij hebben allen een energiescan van de gemeente gekregen, zodat nu elke club kan zien hoeveel op korte en (middel)lange termijn, bespaard kan worden in euro’s en in CO2. Het sterke van deze aanpak is dat ook zichtbaar is gemaakt hoeveel deze besparingen per verenigingslid kunnen opleveren – en dat blijken soms tientjes per lid te zijn. Dus als je dat afzet tegen de contributie… volop mogelijkheden!

Ik woon in ‘s-Gravenland, waar de laatste jaren de hele wijk is opgehoogd. Veel bewoners hebben hun tuinen weer ‘praktisch en onderhoudsvrij’ opnieuw ingericht, wat in de praktijk betekent dat deze (vrijwel) volledig zijn betegeld. Ik mis het groen in de voortuinen, en het is ook nog eens zeer slecht voor de waterbergingsmogelijkheden. Daar willen we dus, samen met de Capelse Natuurvrienden, de KNNV (vereniging voor veldbiologie) en IVN (instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) iets aan doen! De eerste bijeenkomst met hoveniers was zeer inspirerend en biedt zeker mogelijkheden om ook hier mooie stappen te nemen.

Met Havensteder zijn inmiddels afspraken gemaakt over duurzaamheidsmaatregelen. Ook woningeigenaren in appartementencomplexen worden niet vergeten – in Capelle zijn ongeveer 200 Verenigingen van Eigenaren actief. Eind december waren vertegenwoordigers van 44 VvE’s bijeen op het eerste Platform VvE’s i.o. Trefwoorden voor het platform zijn: communicatie, besluitvorming en kennis omtrent de rechten en plichten van de VvE bij verduurzaming van het bezit. Daarbij gaat het niet alleen om energiebesparende maatregelen, maar vooral om de vraag: hoe zorgt de VvE ervoor dat haar complex prettig, comfortabel en veilig bewoonbaar is, en dat de appartementen hun waarde minimaal behouden.

OBS-West, de basisschool, is “proefkonijn” voor het project duurzame scholen. Ook hier is een energiescan geweest, en wordt nu onderzocht welke financieringsvormen het mogelijk kunnen maken om duurzaamheidsmaatregelen te nemen.

De elektrische oplaadpunten worden nu, met behoorlijke vertraging omdat Stedin onvoldoende capaciteit had om alle nieuwe palen in de regio te plaatsen, neergezet. Samen met de regiogemeenten wordt nu gekeken welke mogelijkheden er zijn om

een nieuwe ronde met gesubsidieerde oplaadpalen te ontwikkelen, naar verwachting is dit voor de zomer bekend.

En dit is slechts een deel van de activiteiten die nu op duurzaamheidsgebied plaatsvinden, en allemaal met als kenmerk: duurzaamheid doen we samen in Capelle! In maart organiseren we een thema-avond om de gemeenteraad bij te praten over de ontwikkelingen – en u bent daar natuurlijk ook van harte welkom.

~ Josien van Cappelle