Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 februari 2016

Meer stembureaus in Capelle

D66 wil dat zoveel mogelijk Capellenaren hun stem laten horen tijdens het referendum op 6 april en dat moet hen dus makkelijk worden gemaakt. Daarom heeft de fractie van D66 tijdens de vergadering van de commissie BVM op 26 januari het college van B en W gevraagd om het referendum beter te faciliteren. Dit referendum gaat over de samenwerkingsovereenkomst tussen Europa en Oekraïne. Pieter Holkamp, fractievoorzitter D66 zegt: “Het referendum is een belangrijk democratisch instrument. Dan moet het voor de inwoners van Capelle makkelijk zijn om te gaan stemmen, ongeacht of zij voor of tegen stemmen. Hiervoor zijn voldoende stembureaus nodig, met een goede spreiding over Capelle.”

De vragen van D66 hebben inmiddels geleid tot het toevoegen van enkele stembureaus om de afstand tot een stembureau voor inwoners van bepaalde buurten te beperken. Daarmee worden ook een aantal problemen opgelost met de hoeveelheid kiezers dat naar één stembureau zou moeten gaan. Daarnaast worden extra stembureauleden beschikbaar gehouden om bij hoge opkomst opgeroepen te kunnen worden om te zorgen voor een snelle doorstroming op het stembureau.

Pieter Holkamp nogmaals: “Het is de kunst om een goed evenwicht te vinden tussen een sobere uitvoering van het referendum en het goed faciliteren van het referendum. Door de toevoeging van de extra stembureaus lijkt dit evenwicht nu te bestaan. Capellenaren grijp uw kans en laat uw stem horen op 6 april.”