Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 februari 2016

Gebiedsvisie Landelijk Capelle

In januari is de gebiedsvisie Landelijk Capelle voor de eerste maal onderwerp van bespreken geweest. Het plangebied beslaat het gebied tussen de Abram van Rijckevorselweg en de Bermweg inclusief de bebouwing aan de noordzijde, de Prins Alexanderlaan en Klaas Klinkertweg. Hierbij is er speciale aandacht voor de ’s-Gravenweg en het deel rondom de Kanaalweg.

plangebiedLandelijkCapelle2

Het plangebied van de gebiedsvisie (rood omkaderd), in het midden loopt de kanaalweg en de lange horizontale weg aan de bovenzijde van het gebied is de bermweg:
1. Ontwikkellocatie Oeverrijk
2. Ontwikkellocatie ’s Gravenweteringpark
3. Ontwikkellocatie Capelseweg/Bermweg
4. Aandachtgebied: Kanaalweg
5. Aandachtgebied: Bermweg

De aftrap vond plaats met een thema-bijeenkomt bij Sparta aan de Bermweg. Het oorspronkelijke idee was om vanaf daar een fietstocht te houden waarbij de raadsleden meegenomen werden langs de verschillende interessante plekken in het gebied. Gezien de weersomstandigheden werd echter besloten om binnen een presentatie te houden waarbij de eerste gedachten konden worden gewisseld. Dit gevolgd door een korte wandeling door het gebied. Deze bijeenkomst werd door de pas benoemde stadsdichteres Miranda den Haan voorzien van een passend gedicht.

Het vervolg vond plaats in de formele commissieronde. Waarbij met name ook enige discussie ontstond over het gebruikte plangebied. Hierbij is er de toezegging gedaan dat later dit jaar er een notitie volgt over het gebied vanaf de snelweg over de Capelseweg, de zogenaamde entree van Capelle.

D66 is tevreden over de voorliggende eerste aanzet (projectopdracht). Het is een goede basis om de bestaande en gewaardeerde omgeving te behouden en zelfs het beleven van deze omgeving te versterken. De speciale interesse van D66 gaat uit naar de plekken in het gebied waar nog gebouwd kan worden, te weten Oeverrijk, ’s-Gravenweteringpark en de Capelseweg/Bermweg. Dit is volgens D66 goed mogelijk, maar zal wel op een manier dienen te gebeuren die past bij de groene omgeving. Deze locaties zullen later nog afzonderlijk behandeld worden.

~Paul Geleijnse