Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 19 december 2015

Ontwikkelingen Capelle,

Veel inwoners van Capelle weten het inmiddels: er gaat de komende periode het één en ander veranderen aan hoe de stad eruit ziet. En D66 vindt dit een positieve ontwikkeling.

Bij de vele partijen die nodig zijn om Capelle verder te ontwikkelen heerst een positieve stemming. Op dit moment liggen er een aantal kansen om Capelle goede impulsen te geven. Tijdens de laatste raadsvergadering van 2015 stonden onder meer de gebieden Couwenhoek, Hoven II en Fazantstraat op de agenda. Hiernaast werd in de commissieronde ervoor gesproken over De Mient en de Rubenssingel. Stuk voor stuk gebieden met een eigen karakter

De ontwikkelingen in deze gebieden bieden vele doelgroepen de kans op een mooiere en betere woning, waarbij altijd aandacht is voor het groene karakter van de stad en dit waar mogelijk versterkt wordt. Het voert te ver om hier uitgebreid in te gaan op de verschillende aspecten, maar D66 is tevreden over het inpassen van nieuwe bouw in de bestaande omgeving. Bij de Couwenhoek is er bijvoorbeeld goed rekening mee gehouden met de groen / blauwe randen. Aan de Rubenssingel is er de mogelijkheid tot zogenaamde “zelfbouw”, een onderdeel waar D66 zich ook in het eigen verkiezingsprogramma voor uitgesproken heeft. Verder krijgen duurzaamheid en levensloopbestendigheid de aandacht die zij verdienen.

Met name ook het traject waarbij inwoners in een vroeg stadium betrokken worden, zij gehoord worden en er daadwerkelijk iets met hun input gedaan wordt stemt de D66 fractie tevreden. Bij de uiteindelijk besluitvorming heeft D66 zich laten leiden en zal D66 zich laten leiden door wat goed is voor alle Capellenaren en daarbij uiteraard rekening houden met de direct omwonenden

Wilt u meer informatie of heeft u opmerkingen over bovenstaande? Dan stellen wij het op prijs van u te horen! Dit kan via info@d66capelleaandenijssel.nl Samen kunnen we de stad nog beter en mooier maken!

~Paul Geleijnse