Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 1 december 2015

D66 Capelle tevreden over nieuw parkeerbeleid

D66 Capelle is tevreden over het voorgestelde nieuwe gemeentelijke parkeerbeleid. Veel Capellenaren ervaren regelmatig problemen wanneer zij op zoek moeten naar een parkeerplek. En hoewel deze parkeerproblematiek soms lastig op te lossen is, bevat het nieuwe beleid oplossingsrichtingen voor verschillende soorten gebieden, waaronder woongebieden, winkelcentra en werklocaties.

In 2011 is door de D66 fractie onderzoek gedaan naar de plekken waar burgers overlast ervoeren of ontevreden waren over de parkeersituatie. Dit onderzoek is destijds aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. De fractie van D66 is blij dat de knelpunten uit dat onderzoek zijn verwerkt in het nieuwe beleid. Het voorgaande parkeerbeleid was meer dan 20 jaar oud en niet meer toereikend. Daarom heeft de gemeente een traject ingezet waarbij in samenspraak met bewoners en ondernemers gezocht werd naar oplossingen voor bestaande knelpunten en het voorkomen van toekomstige problemen

Het huidige beleid van gratis parkeren wordt voortgezet. Daarnaast komt er nu aandacht voor voldoende parkeerruimte voor (motor)fietsen.

In het nieuwe parkeerbeleid zal op basis van een goede analyse soms worden gekeken naar het aanleggen van extra parkeerplaatsen, soms is de oplossing het invoeren van een blauwe zone  en op andere plekken zal met name gekeken worden hoe overleg met alle betrokkenen in het gebied of beter verwijzen kan leiden tot het beter benutten van de bestaande plekken.

De fractie van D66 is voorstander van het nieuwe beleid en verwacht dat op deze wijze een aantal parkeerproblemen worden opgelost. Uiteraard kunt u ook nu en in de toekomst uw meldingen aangaande parkeren doorgeven aan de gemeente Capelle of aan de D66 fractie via info@d66capelleaandenijssel.nl