Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 november 2015

D66 Capelle wil vrije schoolkeuze

De Capelse D66 fractie is zeer verontrust door het bericht in het Algemeen Dagblad van 14 november jongstleden waarin wethouder Hugo de Jonge uit Rotterdam voorstelt om Rotterdamse kinderen voorrang te geven bij de plaatsing op de Rotterdamse scholen.

Aangezien populaire Rotterdamse scholen al werken met wachtlijsten en lotingen zullen, als dit ingevoerd wordt, veel kinderen uit de gemeenten rond Rotterdam weinig kans meer hebben geplaatst te worden op de school van hun keuze. Voor deze kinderen, dus ook de Capelse kinderen, is er dan zelfs een zeer beperkte keuze wat betreft scholen.

De fractie van D66 vindt dit een onwenselijke situatie. Kinderen en hun ouders moeten vrij zijn te kiezen voor een school waar zij voor hun situatie het beste onderwijs kunnen krijgen en willen volgen. Dat geeft voor kinderen de meeste kans op een succesvolle schoolloopbaan.

Annelous van der Klauw, raadslid D66: “Naar aanleiding van deze berichtgeving hebben wij vragen gesteld aan het Capelse college. Dit om meer duidelijkheid te verkrijgen over de situatie die ontstaat en met het verzoek of de wethouder Onderwijs in gesprek gaat met haar Rotterdamse collega om deze onwenselijke situatie toe te lichten en te voorkomen dat een dergelijke maatregel ingevoerd wordt. Wij willen dat de Capelse kinderen de mogelijkheid hebben om zich in te schrijven bij de school van hun keuze. Indien er wachtlijsten zijn bij een school dat zij in ieder geval mee kunnen doen aan de loting. Het is slecht voor de toekomst van de Capelse kinderen als zij weinig keuze hebben wat betreft hun vervolgopleiding.”

De D66 fractie gaat ervan uit dat de wethouder spoedig het gesprek aan zal gaan en verwacht, in het belang van goed onderwijs voor onze Capelse jeugd, een positieve uitkomst van het gesprek.