Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 november 2015

Elke week Koopzondag in Capelle!

Eindelijk is het zo ver: Het ‘Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Winkeltijden Capelle aan den IJssel 2015’ is aangenomen door de gemeenteraad.

In deze verordeningen zijn verruimingen opgenomen ten opzichte van de nu geldende verordening wat betreft de mogelijkheden de winkel te openen.

In de wandelgangen staat dit onderwerp bekend als ‘invoering van de Koopzondag’. Iets dat dit juist niet is. Er wordt niets ingevoerd, er wordt juist een keuzevrijheid geboden.

Door het aannemen van dit voorstel stellen wij geen Koopzondag in, maar wordt de ondernemers in Capelle de mogelijkheid gegeven om hun winkel ook op de zondag open te stellen… als zij dat willen… zij hoéven niet, zij mógen!!

D66 is erg tevreden met het voorstel. Ondernemers kunnen nu zelf kiezen of zij wel of niet op de zondag hun deuren openen. Zij kunnen hierin hun eigen afweging en keuzes maken.

Dit voorstel is tot stand gekomen na de uitkomst van een evaluatie onderzoek van I&O research.

Voor dit onderzoek zijn zowel ondernemers als potentiële klanten bevraagd en is breed opgezet.

Het doel was het in beeld brengen van de ervaringen met het verruimde regime van zondagopenstelling dat in juli 2014 ingegaan is.

Het gaat te ver om op alle aspecten van het onderzoek in te gaan, maar een paar punten wil ik noemen.

Ten eerste dat blijkt dat de grootste groep ondernemers die niet open gaan, dat heeft gedaan omdat het voor hen om economische zin niet interessant is. Een geruststellende gedachte: deze groep voel dus geen behoefte open te gaan, omdat zij er economisch geen winst uit halen. Voor hen kennelijk de juiste keuze.

Ten tweede is de groep bewoners die voorstander is twee maal zo groot als de groep tegenstanders. Meer mensen willen dus ook op de zondag kunnen winkelen. Overigens blijven de argumenten van de voor- en tegenstanders gelijk ten opzichte van een jaar geleden.

In de Dichtbij van 28 oktober vraagt de heer Marco Adriaanse -bekend van de schoenen en tassen winkel Tom Adriaanse in de Koperwiek- aandacht voor de voorstanders van het voorstel. Hij geeft ten eerste aan dat hij blij is met de investeringen die Wereldhave gaat doen in de Koperwiek. Hij zegt: “Dat is van groot belang om te kunnen concurreren.” Hij vervolgt met: “Ook is het van belang dat de koopzondagen vrij gegeven worden, want de alsmaar stijgende kosten, afvloeiende koopkracht naar omliggende gemeenten en stijgende internetverkopen maken dat het steeds moeilijker wordt om het hoofd boven water te houden.”

Tijdens de raadsvergadering heeft D66 -speciaal de christelijke partijen- nog gewezen op een ander onderzoek.

Het christelijk opinieblad De Nieuwe Koers heeft onlangs ook een onderzoek gedaan in samenwerking met het Reformatorisch Dagblad en de Evangelische Omroep.

Hieruit blijkt dat driekwart van de christenen in ons land vinden dat de kerken in de buurt van winkelcentra op de koopzondagen ook buiten de reguliere openingstijden open moeten zijn. Dit zou kansen geven om meer mensen de gelegenheid geven om een kerk te bezoeken. Zo komt er wellicht publiek in de kerken dat er anders niet komt. De kerken denken dus in kansen, iets dat D66 ook erg aanspreekt. Ons verkiezingsprogramma heet niet voor niets ‘Kansen voor Capelle’.

D66 is positief over de uitkomst. Ondernemers zijn hierdoor vrij hun eigen afwegingen te maken en hun eigen keuze te bepalen.

Vrijheid betekent ook dat als men niet wil, het niet tot een verbod voor iedereen hoeft te leiden, maar iedereen zelf te laten bepalen wat men goed vindt.

De overheid doet een steeds groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen, daar hoort ook de ruimte bij om zelf over zaken te beslissen.

En juist in de Capelse situatie, onder de rook van Rotterdam waar al jaren de winkels op zondag open zijn, zien veel ondernemers omzet wegvloeien naar Rotterdam. Deze groep ondernemers krijgt nu de kans om deze omzet binnen Capelle te houden.

Mooi voor onze ondernemers en mooi voor ons Capelle!!

~ Annelous van der Klauw