Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 november 2015

Begroting 2016

Kansen benutten in veranderende tijden

D66 waardeert de voortvarende aanpak van dit college bestaande uit Leefbaar Capelle, D66 en de VVD. Capellenaren gaan de positieve veranderingen de komende jaren echt merken en dat is in deze turbulente tijd een prestatie op zich.

Centrum wordt aangepakt

Winkelen wordt in Capelle binnenkort echt anders. De Koperwiek, het Stadsplein en de me-trobaan worden in samenwerking met de eigenaar van de Koperwiek en de RET eindelijk aangepakt. Meer winkels, een levendiger en groener stadsplein en nog steeds gratis parkeren. Plannen voor een bioscoop, en aanpak van de lastige kruispunten. Aantrekkelijke en duurza-me plannen voor woningbouw in en rond het centrum, zoals Fazantstraat, Hoven 2, Mient en Rubenssingel geven nog meer kleur aan het centrum.

Steeds groener en duurzamer

Capelle wordt de komende jaren steeds duurzamer. Samen met de Capellenaren, vrijwilligers, onderwijs, bedrijven, maatschappelijke organisaties, zorginstellingen en sportverenigingen wordt hard gewerkt om energiebesparingen te realiseren, meer duurzame energie op te wek-ken en meer groen in Capelle te realiseren. Duurzaam kunnen we als gemeente immers niet alleen, dat moeten wij samen doen!

Nieuwe scholen

Vele Capelse jongeren zullen hun middelbare schooltijd doorbrengen op hagelnieuwe scho-len. Eerder dit jaar is het nieuwe deel van het Comenius college in gebruik genomen. De eer-ste paal voor de nieuwbouw van het IJsselcollege is geslagen en het nieuwe schoolgebouw wordt in 2017 in gebruik genomen. Dat geeft beide scholen kansen om zich te profileren met moderne huisvesting.

Nieuwe sporthal en zwembad

Afgelopen maanden is veel gesproken over een nieuwe sportaccommodatie met sporthal en zwembad op de plek waar nu het IJsselcollege nog staat. D66 is blij dat gekozen is om zoveel mogelijk Capelse sporters in Capelle te faciliteren. Het zwembad krijgt de diepte die ACZ nodig heeft voor synchroonzwemmen en Sporthal Schenkel blijft behouden voor KCC. Daardoor komen er kansen om alle badminton te concentreren in de nieuwe sporthal en in sporthal Schenkel betere faciliteiten voor de denksport te maken.

Zorg op maat

Jeugdzorg en WMO zijn inmiddels goed geland in de gemeente. De Welzijn – en zorgpleinen in Schollevaar en Schenkel biedenlaagdrempelige toegang tot zorg. Het Centrum voor Jeugd- en Gezin is inmiddels een vertrouwd gezicht. Met veel inzet wordt gezorgd dat landelijke problemen zoals rondom de PGB’s en herindiceringen niet in Capelle spelen. We zijn steeds beter in staat maatwerk te leveren, in plaats van een standaardoplossing. Geen enkele zorg-

vraag is immers hetzelfde! De uitdaging voor de komende jaren wordt om, met behoud van kwaliteit, de zorg anders vorm te geven, laagdrempelig, dicht bij huis, met elkaar en betaal-baar.

Niet bezuinigen, geen lastenverhoging

D66 vindt het bijzonder dat al deze nieuwe initiatieven in Capelle mogelijk zijn, en dat on-danks de onzekere, dalende inkomsten vanuit het rijk de lasten voor de Capellenaren niet stij-gen.

Maar natuurlijk gaat niet alles zoals we graag zouden willen. Een op de vijf kinderen groeit op in armoede, teveel mensen hebben geen baan en zijn er wereldwijd grote hoeveelheden mensen op de vlucht. Gelukkig zien wij goede initiatieven in Capelle, veel vrijwilligers die een bijdrage leveren en ondernemers die gaan voor hun zaak. Dat maakt Capelle een heerlijke stad om te wonen, werken en recreëren!

~ Pieter Holkamp