Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 november 2015

Problematiek verwarde personen

Verwarde personen, bijna altijd mensen die last hebben van een geestelijke gezondheidsaandoening krijgen steeds minder zorg en dat lijdt tot steeds meer problemen. Niet alleen voor deze personen zelf, maar steeds vaker levert dat onveilige situaties voor anderen op. Er is al enige tijd een landelijke trend waarbij het aantal incidenten met verwarde personen sterk toeneemt, het kan dan om overlast gaan maar ook om ernstige geweldsincidenten. Reden om hier de nodige vragen over te stellen en het onderwerp binnen de gemeente onder de aandacht te brengen.

Er is bij de ambtelijke organisatie geïnformeerd naar de feiten omtrent dit probleem en de cijfers liegen er niet om. Allereerst krijgen GGZ instellingen aanzienlijk minder opvangplaatsen, dit wordt namelijk met een derde teruggebracht. Capelse cijfers zijn er niet maar voor de regio Rotterdam betekent dat, dat 800 mensen die normaalgesproken in een GGZ instelling opgevangen worden nu elders terecht moeten komen.

Daardoor komen steeds meer patiënten zelfstandig te wonen en worden zij thuis behandeld, zogenaamde extramurale zorg. Daarnaast is er ook nog een grote groep mensen die te maken hebben met geestelijke aandoeningen maar geen behandeling krijgen, omdat zij niet in beeld zijn bij eventuele hulpverleners.

Politiecijfers

Verontrustend zijn de cijfers die door de politie worden bijgehouden. In de jaren 2011 t/m 2014 zijn er respectievelijk 160, 182, 216 en 255 incidenten met verwarde personen geregistreerd, dat is een stijging van maar liefst 60%.

Bij de raadsbrede commissie van afgelopen 13 oktober heeft D66 hier vragen over gesteld. Het college reageerde door te onderstrepen dat het een groot probleem is maar dat de gemeente op dit moment geen pakket aan maatregelen gaat samenstellen omdat veel elementen van het probleem buiten het bereik van de gemeente vallen. Wat gebeurt er wel?

Wat ons betreft geen reden om stil te zitten want ook de gemeente heeft een verantwoordelijkheid naar haar inwoners. Gelukkig was er in de raadstukken enkele weken later terug te lezen dat de gemeente van plan is om een bestuurlijke verkenning uit te voeren naar mogelijk oplossingen voor dit probleem. Wat ons betreft een eerste stap in de goede richting. Tevens wordt er in Den Haag door de regering aan een plan gewerkt dat gemeente moet gaan ondersteunen op dit gebied, wij zijn benieuwd wat dit op zal leveren. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en hopen dat deze negatieve trend de komende jaren omgebogen kan worden naar een positievere.

~ Jos Benard