Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 oktober 2015

Sloop Verkadeboerderij

Tijdens de raadsvergadering van 28 september jongstleden werd het bouwen aan de ‘s-Gravenweg 141 besproken. De locatie is in handen van een ontwikkelaar en om de bebouwing mogelijk te maken wordt de monumentenstatus opgeheven, zodat men tot sloop van de huidige bebouwing over kan gaan. D66 betreurt dit en heeft in het verleden vraagtekens geplaatst bij hoe het zover heeft kunnen komen en heeft altijd serieus gekeken naar de mogelijkheden die er nog waren. Eind 2013 heeft het toenmalige college kaders vastgesteld waar D66 het niet mee eens was, omdat de monumentenstatus van de Hoeve Verkade mogelijk opgeheven zou worden. Maar een meerderheid van de raad heeft zich toen bij die kaders neergelegd. De ontwikkelaar heeft op basis van die kaders een plan voor herbouw en nieuwbouw gemaakt. Daarvoor is het nodig dat de monumentenstatus van de Hoeve Verkade wordt verwijderd.  De toestemming om de monumentenstatus op te heffen nu weigeren is onbehoorlijk bestuur gezien het hele voortraject.

D66 heeft dan nu ook ingestemd met de bouwplannen en daarmee impliciet ook met het opheffen van de huidige status. Daarbij is de navolgende stemverklaring uitgesproken:

“Het dossier Hoeve-Verkade is inmiddels uitvoerig besproken. Voor de D66 fractie staat vast dat uit dit proces lering getrokken moet worden over hoe om te gaan met monumenten. Wij hebben er ook vertrouwen in dat dit in de toekomst goed zal gaan, gezien eerdere behandelingen in commissie en raad en uitspraken van de wethouder. Er wordt nu de aanzet gegeven tot de realisatie van een binnen de kaders passend plan. Verder is dit is ook een logisch vervolg van de eerdere besluitvorming. D66 zal dan ook instemmen met het mogelijk maken van vier woningen onder voorwaarden en heeft in principe geen bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor de voorste twee woningen.”

–  Paul Geleijnse